.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמה יש לקחת לקיום מצוות המרור, אם החסה בחשש נגיעות של תולעים?
מנחם מאיר לנדאו נשאל לפני 3 חודשים

הרב הזכיר בשיעורי ההלכה שחסה היא המרור הכי מהודר מדברי חז"ל.
אך מצד שני סיפר הרב על חסה שמגיע אף אלו המגיעים באריזה ואף שעברו שטיפה במי סבון יתכן עדיין שיהיו 'בשריים'… [הכוונה שיהיו בהם תולעים] ומה נשאר – חריין? מיותר לציין הקושי בו, ולבטח לנשים אי אפשר לתת אותו. ושמעתי [לא בשיעור] על חריין ביטוי "סכנה ואין בו מצוה".
השאילה איזה אפשרות עוד נשאר לקיים בו מצוות מרור?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 חודשים

למנחם מאיר שלום
א. המשנה במסכת פסחים [דף לט עמוד א] אומרת: "ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחזרת, בתמכא, ובחרחבינא, ובעולשין, ובמרור. יוצאין בהן בין לחין בין יבשין. אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין וכו'".
בנוגע לזיהוי של המינים המופיעים במשנה – תוכל לראות כאן.
ב. בנוגע לחסה – זה המרור המקורי, הנקרא בלשון חז"ל 'חזרת' ואף מרמז בשמו שה' חס עלינו.
בנוגע לענין התולעים – יש לקנות רק ירקות עלים בהכשרים מהודרים, וולהשרות לכמה דקות במים עם סבון, ואח"כ לשטוף טוב, וליתר ביטחון – להסתכל מול האור. אם לא רואים נגיעות או חורים או מקומות בעלה שהם יותר 'שקופים', אזי החסה מותרת ללא פקפוק.
פסח כשר ושמח!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות