השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמה מברכים על פצפוצי אורז, או פצפוצי אורז עם שוקולד?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 11 חודשים

שלום לרב,

ברצוני לברר מהי ברכת פצפוצי האורז? שמעתי בזה דברים סותרים. יש אומרים מזונות – אורז הוא מזונות. יש אומרים אדמה – שהרי פרכיות אורז ברכתן אדמה, ושמעתי גם שהכל.

מה יש לנהוג להלכה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 11 חודשים

שלום
אכן נושא ברכת פצפוצי האורז שנוי במחלוקת, ומובא שהגרש"ז אוירבך נשאל בענין ולא רצה להשיב כיוון שיש בזה דעות.
דעת הגר"מ פיינשטיין הגר"מ לוי וכן נוקט בהלכה ברורה – שברכתם מזונות. הטעם הוא מפני שהם עוברים בישול, בשונה מהפרכיות שנקלות.
עם כל זה כפי שציינת רבו בזה הדעות. מה שנראה לנהוג זה כפי מה שכתבו הבד"ץ בחוברת הכשרות שלהם ע"פ מחקר שהם ערכו בנושא, והם חילקו בין סוגי הפצפוצים.

הפצפוצים של חברת בטר&דיפרנט – עוברים תהליך בישול וברכתם מזונות.

הפצפוצים של חברת מפעלי דגן – עוברים תהליך קליה וברכתם אדמה, כדין הפרכיות.

הפצפוצים של חברות אשבול ועדין – עוברים תהליך טחינה, וברכתם שהכל.

בכל אופן – גם אם שמו בהם שוקולד כמקובל, אין זה משנה את ברכתם, השוקולד טפל.
למעט "שוקולד עם פצפוצים" ששם השוקולד הוא עיקר והפצפוצים הם טפל, וברכתו שהכל.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

12 + 16 =

שאל את הרב