שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמה מברכים על רעידת אדמה?
אנונימי צוות asked 8 חודשים ago

שלום לרב,

שמעתי שיש ברכה מיוחדת על רעידת אדמה. זה נכון?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 8 חודשים ago

שלום
אכן, בשולחן ערוך [אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכז סעיף א] נפסק:
"…ועל רעדת הארץ… אומר: בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית; ואם ירצה יאמר: בא"י אמ"ה שכחו וגבורתו מלא עולם". 
להלכה, הכריע הגר"ע יוסף זלה"ה בחזו"ע [הל' ברכות עמ' תסא] שיש לברך 'עושה מעשה בראשית'. ויברך מיד או תוך כדי דיבור לרעידת האדמה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

2 + 0 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב