.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמה מקור המילה 'תפילין'?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב,

בתורה לא מוזכרת המילה תפילין, אלא כתוב "והיו לטוטפות בין עיניך", והתרגום אומר "לתפילין בין עיניך". ורציתי להבין מה פירוש המילה תפילין?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
בביאור המילה תפילין נאמרו דעות רבות.
א. יש מסבירים שהמקור הוא מהשורש פל"ל, לשון הוכחה וויכוח, כמו 'ויעמוד פנחס ויפלל' – עשה פלילות – ויכוח – עם קונו. שהתפילין מהוות הוכחה ששם ה' נקרא עלינו. [תוס' מנחות לד:].
ב. יש מסבירים מלשון פלילה ועדות כמו 'ואויבינו פלילים', שהם אות ועדות שהשכינה שורה עלינו. [טור סי' כ"ה].
ג. יש מבארים שהוא מלשון תפילה. [הערוך השלם].
ד. יש אומרים שהוא משורש 'תפ"ל'. כמו טפל, כדבר הנטפל ונדבק לגוף האדם [שם].
ה. יש המחברים זאת למילה 'טבול' – מצנפת, כמו "וסרוחי טבולים בראשיהם" [יחזקאל כג-טו].
ו. יש מחברים את המילה תפילין עם השרש 'פלה' – לשון הפלאה והפרשה כמו 'ונפלינו אני ועמך', שהתפילין מעידות על הפרשתנו והבדלתנו מן האומות. [אשל אברהם על השו"ע בשם תשובת בית דוד סי' כ].
כך גם מבאר גם 'הכתב והקבלה' כשהוא מבאר שהדבר מרמז שתכלית התפילין שנקבל עלינו להיות פרושים ומובדלים ממחשבות רעות ומעשים שליליים.
ז. בערוך השלם ערך 'טטפת' מוצא קשר לועזי למילה תפילין – מהמילה היוונית 'דיאפילאטו' שפירושו נצר ושמר, שממנו נבנה השם 'פילאקטריה' – להוראת תפילין, כלומר שמירה. שמירה מן הנזקים. כמובא בתרגום שה"ש ה-ג: 'אנא קטרא דתפילין כו' דלית רשו למזיקא לחבלא בי'. וכן מצאנו את התואר קמיע אצל תפילין "הייתה קומעת לו תפילין" (בכורות ל:).

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

13 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות