שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמה נכתב בלוחות הברית – זכור או שמור??
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 12 חודשים

שלום לכבוד הרב,

חז"ל אומרים במסכת שבועות (דף כ ב)

כתוב: "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות כ) וכתוב [בחומש דברים]: "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת"? מיישבים חז"ל שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו [בבת אחת], מה שאין יכול הפה לדבר, ומה שאין האוזן יכול לשמוע כו'".

לפי זה לא הבנתי – מה בפועל היה כתוב בלוחות – זכור? שמור? זכור ושמור?

תודה לכבוד הרב!

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 12 חודשים

שלום
בשאלה זו דשו קדמונים. אזכיר כמה שיטות שנאמרו בזה, וה' היודע.

דעת הרס"ג שבלוחות הראשונות נכתב זכור, ובאחרונות שמור, כפי שבא לידי ביטוי בתורה.
הראב"ע חולק עליו ואינו מסכים שהיה שינוי בין הלוחות. [ובפרט שבתורה נכתב במפורש וכתבת על הלוחות את הדברים אשר היו על הראשונים אשר שברת"].

הרמב"ן כתב שבלוחות הראשונות והאחרונות היה כתוב זכור בלבד, ושמור נמסר בע"פ.
הרדב"ז [שו"ת סי' תתקפ] אינו מקבל את דבריו, וסובר שהיה כתוב הן בראשונות והן בשניות "זכור ושמור".

יש שכתבו [תלמיד הרשב"א כי תשא פל"א] שבלוחות היה כתוב רק "שמור". ואף להוכיח מנוסח התפילה בשבת – שמספרים שהגר"ח מבריסק בעודו ילד נשאל ע"י המלמד שאלה זו והשיב כן, שהרי אנו אומרים בתפילה "שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת" ולא 'זכירת' שבת…

אולם הרוקח מבאר וכתוב בהם שמירת שבת – חוזר על הלוחות האחרונות – ששם נאמר שמור, כדעת הרס"ג.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

7 + 12 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב