השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהמה עדיף – אמירת קדיש או לימוד תורה?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני חודש 1

שלום לרב,

ברצוני לדעת – שמעתי בשיעור מהרב שלימוד תורה עדיף לנפטר מאמירת קדיש. האם זה נכון? אפשר מקור?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני חודש 1

שלום
אין ספק שמעלת לימוד התורה עולה על כל מצוה אחרת, ואף על אמירת קדיש. כל חפציך לא ישוו בה, ותלמוד תורה כנגד כולם.

את הדברים בענין הקדיש כתב  ב'יוסף אומץ' למהר"י יוזפא (עמי של״א) וז"ל:
"ענין הקדישים וברכו – תיקון זה אינו רק אלא לעמי הארץ, אבל לימוד התורה מועיל שבעתיים מכל תפילה וע׳׳י כן מכניסים את המת לגן-עדן" ע"כ.

וכן יש לדעת שגם מעלת הקדיש היא בעיקר כשלומד תורה, וכמו שכתב הרדב"ז לבניו בצוואתו [שו״ת בית הרדב׳׳ז בסוף הספר (צוואה א׳)]:
״לאחר אורך ימים ושנים תזהרו ביום שתאמרו קדיש ללמוד דף גמרא באותו יום, ואם יהיה ח׳׳ו איזה סיבה ותבטלו השיעור הזה תזהרו מאד מאד שלא לאמר קדיש באותו יום כלל. כי לא תעשו נחת רוח לנשמתי באומרכם קדיש בלי לימוד גמ'. ע״כ.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

9 + 3 =

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading