שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותמה פירוש הביטוי "רבו מובהק"?
אנונימי צוות asked 2 שנים ago

שלום לכבוד הרב, ראיתי הרבה פעמים את הביטוי "רבו מובהק" ולא ברורה לי המשמעות הלשונית של הביטוי "מובהק".

[איני שואל על ההגדרה ההלכתית, שזה ידוע לי שפירושו שרוב תורתו ממנו].

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
התוספות יום טוב במסכת בבא מציעא [פ"ב משנה י"א] כתב:

של רבו קודמת – כתב הר"ב והוא שיהיה רבו מובהק שילמד רוב חכמתו ממנו. גמרא… ופירוש מובהק לשון תרגום מנגה נגדו (שמואל ב' כ"ב) מזיו יקריה מבהיקין שמי שמיא. ולפי שלשון מובהק שהוא מבנין הופעל. שנבנה על התולדה [ר"ל על הנפעל והמקבל ממנו] לפיכך נראה לי שכך פירושו של רבו מובהק. כלומר שהוא רבו של זה שנעשה מובהק. ומלת מובהק מוסב על התלמיד. ואמרם בעלמא סימן מובהק מוסב מלת מובהק על סימן. שהסימן הוא מובהק ובהיר ונוגה לו כשמש: עכ"ל.

 ואם כן לשיטת התוי"ט רבו מובהק פירושו הרב שמחמתו התלמיד מבהיק, נמצא שהוא מובהק מפאת רבו.

אך עיין שם בהערה על דברי התוי"ט שפירושו דחוק, ומובהק חוזר על "הרב המואר בחכמת התורה להאיר גם על תלמידיו".

ולעניות דעתי גם פירושו של זה דחוק, שהרי הרב מובהק ומאיר באור תורתו בין אם יש לו תלמידים ובין אם אין לו, ועוד שהיה צריך לומר "רבו מבהיק", וכנראה שזה מה שדחקו לתוי"ט.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 10 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב