.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמה פירוש המילה 'אכן' לדעת המלבי"ם?
ישראל נשאל לפני שבוע 1

המלבים מפרש שהמילה "אכן" פירושה שהוא סותר את עצמו או מתיר דבר שנסתפק בו תחילה,  כגון: "אכן כאדם תמותון" וכדומה.
כיצד פירוש זה בא לידי ביטוי בפסוק "מן הגוים אשר אמר ה' אל בבני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם" (מ"א יא, ב)
הרי לכאורה אין כאן לא סתירה של דברי עצמו ולא התרת ספק.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שבוע 1

לישראל שלום
בביאור המילה אבן כתב המלבי"ם [ביאור המילות ישעיהו פרק מ ז] אכן חציר העם. יש הבדל בין אכן, אבל, אולם, אמנם. אכן ואבל יורו סתירת הקודם, וההבדל ביניהם, אבל סותר דברי חברו. ואכן סותר דבר עצמו או ספק שנסתפק תחלה,
אבל אדונינו המלך דוד המליך את שלמה (מ"א א' ד'), אבל בן אין לה ואישה זקן (מ"ב ד' י"ד). אבל שרה אשתך יולדת לך בן (בראשית י"ח י"ט), סתר דברי חברו
אכן יש ה' במקום הזה (בראשית כ"ח י"ב), אכן נודע הדבר (שמות ב' ט'), אכן סר מר המות (ש"א ט"ז ל"ב) כל אלה נסתפקו תחלה, אם יש ה' ה' במקום הזה, אם נודע הדבר, אם יהרגנו, אכן אתה אל מסתתר (לקמן מ"ה), אכן משפטי את ה' (מ"ט) אכן חליינו הוא נשא (נ"ג) וכדומה רבים מורים היתר ספק או סתירות מחשבתו הקודמת,
(ויש אבל להתחלת הדבור ואין לו ענין לכאן).
אולם מניח דעה הקודמת ואינו סותרה רק מוסיף בה דבר חדש,
ואולם לוז שם העיר לראשונה (בראשית כ"ח), ידעתי כי הוא יהיה לעם ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו (שם מ"ה), סלחתי כדברך ואולם חי אני (במדבר י"ד), אולם שלח ידך (איוב א'), אולם אני אדרוש אל אל (שם ד'), מוסיף ענין חדש ואינו מכזיב הראשונות. ואמנם אינו מוסיף דבר ולא סותר דבר, רק מענין אמונה שאומר האמן לי. האמת כן הוא, אמנם ה' החריבו מלכי אשור (למעלה ל"ז), וגם אמנה אחותי בת אבי היא (בראשית כ'),
ופה מצייר המדבר בעצמו שאומר מה אקרא הלא כל הבשר חציר, סותר דבריו בעצמו, ואומר אכן לא כמו שאמרתי, כי רק חציר העם, אבל דבר אלהינו יקום, כי הגם שציירו כקול קורא וקול משיב, הכל הוא ברוח החוזה ונפשו בחזקת יד החזיון: עכ"ל. 
 
לאור זאת נבין את הפסוק עליו שאלת [מלכים א פרק יא-ב)] מִן־הַגּוֹיִ֗ם אֲשֶׁ֣ר אָֽמַר־ה֩' אֶל־בְּנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל לֹֽא־תָבֹ֣אוּ בָהֶ֗ם וְהֵם֙ לֹא־יָבֹ֣אוּ בָכֶ֔ם אָכֵן֙ יַטּ֣וּ אֶת־ לְבַבְכֶ֔ם אַחֲרֵ֖י אֱלֹהֵיהֶ֑ם בָּהֶ֛ם דָּבַ֥ק שְׁלֹמֹ֖ה לְאַהֲבָֽה:
המילה אכן מתאימה כאן כפתור ופרח, שהרי שלמה סבר שנשיו לא יטו את לבבו מחמת רוב חכמתו, באה המילה 'אכן' וסותרת את המחשבה הזו ומוכיחה ש'אכן' יטו את לבבכם.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות