שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהפירות שנשרו מהאילן בערב שבת – חייבים במעשרות?
Avatarעידן נשאל לפני 9 חודשים

ב"ה
שלום לרב.
ידוע שאם אדם מצא פירות שנשרו מהאילן מלפני שבת יהיה מותר ללקטם בשבת (כמובן אחד אחד מחשש עימור). השאלה היא הרי שבת קובעת למעשר ומדוע הפירות האלה אינם מוקצה מזמן כניסת שבת כדין טבל?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 9 חודשים

לעידן שלום
ההיתר ללקטם יהיה בפירות הפקר, שאז לא חייבים במעשרות.
עוד אפשר לומר לדעת הרמב"ם [מעשר, פ"ג ה"ג] שבת אינה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו, וכאן איירי בלא נגמרה מלאכתו.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

13 + 0 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב