שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר להפסיק בק"ש לאמן – כשקרא קודם לכן ויצא ידי חובה?
Avatarעידן נשאל לפני 2 חודשים

בס"ד
שלום לרב!
שמעתי שאם אדם קרא קריאת שמע לפני תפילת שחרית כדי לצאת ידי חובה יכול להפסיק לכל דבר שבקדושה (כולל עניית אמן דברכות בכל מקום) באמצע ק"ש של התפילה כיון שכבר יצא לפני.
האם  הרב שמע על כך ויכול לתת מקורות לזה?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

לעידן שלום
לא ניתן להפסיק בעת ק"ש לאמן דברכות, הגם שכבר קרא ק"ש קודם לכן, היות ובכל אופן הוא כעת בין הפרקים, גם אם לא יקרא ק"ש כעת כלל, אלא רק יברך ברכות ק"ש [כגון כשקרא קודם התפילה, וכעת חושש שיפסיד את המנין], מכל מקום אסור לו לענות אמן דברכות בין הפרקים.
ההגיון שבדבר, מפני שבין הפרקים אינו רק בין ברכה ראשונה לשניה, אלא גם בין שניה לשלישית, ומאי נ"מ בכך שכבר יצא יד"ח ק"ש, מכל מקום הוי כעת הפסק בין הפרקים.
מה שיתכן ששמעת, והוא  נכון, שהגם אסור להפסיק בעת ק"ש בין בפסוק ראשון ובין בעת אמירת בשכמל"ו גם לא לדברים שבקדושה כגון קדיש וקדושה, מ"מ מותר יהיה להפסיק לקדיש וקדושה גם בפסוק ראשון – אם כבר קרא ק"ש ויצא יד"ח הדאורייתא קודם לכן. [עי' חמדת יוסף פלבני ח"ד סי' מו].

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

18 + 2 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב