.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר להפסיק בק"ש לאמן – כשקרא קודם לכן ויצא ידי חובה?
עידן נשאל לפני 4 שנים

בס"ד
שלום לרב!
שמעתי שאם אדם קרא קריאת שמע לפני תפילת שחרית כדי לצאת ידי חובה יכול להפסיק לכל דבר שבקדושה (כולל עניית אמן דברכות בכל מקום) באמצע ק"ש של התפילה כיון שכבר יצא לפני.
האם  הרב שמע על כך ויכול לתת מקורות לזה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לעידן שלום
לא ניתן להפסיק בעת ק"ש לאמן דברכות, הגם שכבר קרא ק"ש קודם לכן, היות ובכל אופן הוא כעת בין הפרקים, גם אם לא יקרא ק"ש כעת כלל, אלא רק יברך ברכות ק"ש [כגון כשקרא קודם התפילה, וכעת חושש שיפסיד את המנין], מכל מקום אסור לו לענות אמן דברכות בין הפרקים.
ההגיון שבדבר, מפני שבין הפרקים אינו רק בין ברכה ראשונה לשניה, אלא גם בין שניה לשלישית, ומאי נ"מ בכך שכבר יצא יד"ח ק"ש, מכל מקום הוי כעת הפסק בין הפרקים.
מה שיתכן ששמעת, והוא  נכון, שהגם אסור להפסיק בעת ק"ש בין בפסוק ראשון ובין בעת אמירת בשכמל"ו גם לא לדברים שבקדושה כגון קדיש וקדושה, מ"מ מותר יהיה להפסיק לקדיש וקדושה גם בפסוק ראשון – אם כבר קרא ק"ש ויצא יד"ח הדאורייתא קודם לכן. [עי' חמדת יוסף פלבני ח"ד סי' מו].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות