שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר להקשיב לשיחה בין שני אנשים?
נועם asked 9 חודשים ago

שלום רב.

אם שני אנשים מדברים בטלפון או כמה אנשים מדברים בשיחה בניהם, כאשר אני לא צד בשיחה, כלומר לא שותף אליהם, אלא עומד מן הצד, ואני חושב שהדברים שהם מדברים יכולים להוות תועלת עבורי (לא מיידית, אלא לתרום לי בכמה דברים לעתיד) האם מותר לי להאזין לשיחה, או שיש בזה חרם דרבנו גרשום להאזין לשיחה,כאשר המדברים לא מודעים לכך שאני מאזין?

למשל- שאני מאזין לצד אחד מהשיחה, של אחד שמדבר בטלפון, ומתוך כך מבין דברים על מי שמדברים עליו וכדו'.

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 9 חודשים ago

שלום
אכן אסור לאדם לצותת לשיחה של חבירו משום חרם דרבינו גרשום, וכפי שאסור להביט במכתב של חבירו, כך גם להקשיב לשיחתו. [משפטי התורה ח"א סי' צב עמ' שלו].
כאשר המדברים שחים ביניהם בקול ורואים שיש המקשיבים להם, ולא חוששים למאזינים – מותר להאזין.
כאשר שומעים שהם מדברים אודות אנשים אחרים ויש בדברים משום לשה"ר או רכילות אין שום היתר להקשיב ולשמוע. 
אין היתר לשמוע לשון הרע רק משום שמא יועיל לי לעתיד. מותר רק אם המספר אומר לך בודאות שהדבר יועיל לך. כגון שרואה שחבירו הולך לקנות בחנות פלונית ומזהירו שלא יקנה אצלו שהוא אינו הגון. אבל לספר סתם כך לחבירו שמא ירצה לקנות אצל אותו אדם מתישהו בעתיד – אין היתר.
וזה גם אם אין למדברים שום קפידה על כך שתקשיב, הבעיה כאן היא מצד הלשה"ר כפי שנתבאר.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 0 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב