שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר להתחתן בעשרת ימי תשובה?
אנונימי צוות asked 2 שנים ago

שלום לכבוד הרב,

ברצוני לדעת, האם מותר להתחתן בעשי"ת או בין יום כיפור לסוכות? אמרו לי שעשרת ימי תשובה הם ימי מורא הדין, ולא עושים חתונות.

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
לפי מנהג הספרדים אין איסור לקבוע חתונה בעשי"ת, ומכ"ש בין כיפור לסוכות. [שו"ת יחו"ד ח"א סי' מח, ילקו"י שובע שמחות פ"ב ה"ב].
בין פוסקי האשכנזים חלוקות הדעות, המט"א והגר"י עמדין וקיצשו"ע כתבו שאין לערוך נישואין בעשי"ת בשל אימת הדין, ומאידך בשו"ת מלמד להועיל, ובשו"ת הגר"ע הילדהייסמר והחזו"א מקילין. ויש שכתבו שאדרבא, חתן נמחלין עוונתיו, ונישואין הם זכות נוספת ליום הדין.
ובפרט בדורנו שכל איחור בנישואין גורם להרהורי עבירה, והגרב"צ פעם התבטא שפעם זה היה הרהורי עבירה, היום זה עבירה ממש, וכתב שמן הדין בדור שלנו מותר להתחתן גם בתשעה באב…
 
בעולם הישיבות מתנגדים לכך מסיבה נוספת – מפני שזה זמן של עליה בישיבה, ויציאה לחתונה גורמת קירור וירידה והחלשת סדר שלישי וקימה מאוחרת למחרת וכו'.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 4 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב