.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר לחמוד שיהיה לי כמו שיש לחברי?
טל נשאל לפני שנה 1

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול מהי גדר הקנאה האסורה.
אם אדם ראה את חברו נוסע למשל ברכב יפה, והוא אומר לעצמו הלואי וגם לי היה כזה רכב. האם זו קנאה, והאם מותר לעשות כן?
ואם נאמר שקנאה זה רק באופן שאומר לעצמו הלואי וגם לי היה רכב כזה, וגם חושב שלחברו כלל לא מגיע כזה רכב, אז אם כן מה ההבדל בין קנאה לצרות עין?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לטל שלוםל
בענין זה דיברו הפוסקים, ובשו"ת בצל החכמה סיכם את המסקנות להלכה:
א. אם אדם חומד שיהיה לו חפץ כמו של חבירו – לדעת רוב הפוסקים אין אפילו איסור דרבנן [מדויק במכילתא, ר' אברהם בן הרמב"ם ועוד]. 
יש אוסרים בזה – דעת הדרך פיקודיך מתוך דיוק מהזוה"ק. האיסור מהתורה לחמוד בית חבירו וכד' ולהתאוות לבית זה וללחוץ עליו למכרו לו, באופן שעושה מעשה.
ב. אם חומד שיהיה לו אשה יפה כשל חבירו – אסור מדברי קבלה [נ"ך].
ג. מתאוה להיות עשיר כחבירו – עובר בזה על 'לא תתאוה'.
בענין מידת הקנאה – זה דבר ששייך יותר למידות ובהן יש להזהר יותר שלא יסתכל כלל על של חבירו ויאמין בה' שכל מה שהוא צריך ה' יתן לו, ואם לא נתן לו אות היא שאינו נזקק לזה כו' וזה בתחום המוסר.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות