.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירומותר לקנות מהחרמה של המכס?
ישראל נשאל לפני 8 שנים

שלום האם המכס בשדה התעופה שהם מחרימים דברים שאנשים קנו בחו"ל ולא הצהירו עליהם לצורך תשלום מכס, האם זה גזל גמור מצידם ואין לקנות מהם את המוצרים המוחרמים, או שפעולתם על פי דין ומותר לקנות מהם? אשמח לקבל מקורות.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
שאלה זו תלויה בשאלה האם היום דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל, או לא. וזו מחלוקת ראשונים בין הר"ן לרמב"ם.
אם נצא מנקודת הנחה שדינא דמלכותא דינא, ממילא מה שהחרימו מוחרם, ובכוחם גם למוכרו, היות ואין לאדם להבריח המכס.
אך אם נאמר שאין דינא דמלכותא דינא ממילא נטילתם שלא כדין וכהלכה, וגזל הוא בידם, ואין לקנות מן הגזלן.
עי' בספר בירורי מנהגים [פרידמן] שכתב כיון שיש אומרים שדינא דמלכותא לא שייך במלך ישראל ובארץ ישראל (ראה אנציקלופדיה תלמודית ח״ז ערך דינא דמלכותא. דיני הבית המשותף פכ״ב). אבל אצל אומות העולם גם בזמננו שייך דינא דמלכותא (ספר השיחות תשנ״ב ח״ב עמי 368,362). ובשו״ת יחווה דעת ח״ה סס״ד פסק שגם בארץ ישראל אין להעלים מכס ושייך בה דינא דמלכותא (חוץ מת״ח שפטור ממכס).
ולדעת הגר"ע יוסף זלה"ה נמצא שאם לקחו את החפץ מת"ח הפטור מן המכס – גזל הוא בידם, וגם זה צ"ע האם יש לחשוש ולהסתפק שמא חפץ זה נלקח מת"ח, ובפרט שרובא דעלמא אינם תלמידי חכמים.
ועי' בספר דרכי משפט [שכנים והשגת גבול, לגר"א נידאם] שכתב שכיום בא"י אין דינא דמלכותא דינא ולכן גביית המכס ע"י השלטונות הוי גזלנותא ואין לקנות מהם שזה בכלל דבר הגנוב או הגזול כמבואר בחו"מ שס"ט סע"א.
אם כן לסיכום מי שמיקל לקנות מן המוחרם מן המכס בא"י יש לו על מה לסמוך, ומי שיחמיר תבוא עליו ברכה.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

18 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות