שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהמי הוא ה"אני" בעצם?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 2 שנים

בס"ד שלום לכבוד הרב שליט"א,

רציתי לדעת מיהו ע"פ חז"ל נקרא הבן אדם (האני של הבן אדם "ההכרה" שמרגיש חווה וחושב וכו')  הנפש? הנשמה? הרוח?

כמו כן, רציתי לדעת האם החלק של 'אני החושב מרגיש וחווה' הוא קם לתחיית המתים ונמצא בעולם הנשמות או שמא חלק יותר גדול ממנו?

ועד כמה שחלק אחר הוא זה שקם לתחייה מדוע להתאמץ עבור כך?! האם יש דעות בדבר הזה?

הרי אנו יודעים שיש גילגולי נשמות. ורק מישהו אחד יקום לתחיה. ואם זה לא אני אז למה לי להתאמץ עבורו למשל… ?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
האדם מורכב מנפש רוח ונשמה. בספרים הקדושים בואר בהרחבה ההבדל ביניהם, מה כל אחד פועל, וכיצד הם מתחברים. גם אני במשנת הגלגולים הרחבתי בנושא.
באופן כללי – האדם הוא הנשמה, הנפש הוא החלק המגושם יחסית – היא בדם, ויש אותה גם לבע"ח וגוים, אך ברמה נמוכה יותר. הרוח ממצעת ומחברת בין הנפש לנשמה. זה באופן מאד כללי, היות ולאריז"ל יש תפיסה שונה בענין, וכפי שציינתי בספרי.
האדם עצמו – הוא מכלול החלקים הרוחניים שבו – יקומו לתחיית המתים כפי מה שתיקנו מתוך המכלול. כך שיתכן שנשמה אחת תתחלק לניצוצות רבים, וכל גוף יקום עם החלקים שתיקן. כך מקובלנו מהאריז"ל ע"פ הזוהר.  גם בזה הרחבתי בספרי, והבאתי דעות נוספות.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

12 + 14 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב