Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 4 שנים

שלום לכבוד הרב,
בהגדה של פסח משולבים חלקים מהתנ"ך ומהמשנה והגמרא (ובטח מעוד מקורות שאינני מכיר) .

רצוני לדעת, מי ערך את ההגדה והביא את ה"מוצר המוגמר" שיש לנו כיום? באיזה תקופה זה נעשה?
תודה מראש, רון.

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 5 חודשים

בנוגע למחבר ההגדה – שאלה זו עתיקה, ואין עליה תשובה ברורה. יש הטוענים שאנשי כנסת הגדולה, ויש שמשערים שמדובר מחיבור בזמן האמוראים, על כל פנים הגדה כתובה כמות שהיא יש לנו רק מתקופת הגאונים – רבינו סעדיה גאון, וגם הרמב"ם הביא נוסח הגדה. המסתבר הוא שההגדה מטבעה הלכה והתגבשה במשך השנים, היות והיא כוללת בתוכה מדרשי חז"ל רבים מתקופות שונות.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

2 + 4 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב