.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמלאך בעקידת יצחק
עידן נשאל לפני 7 שנים

בס"ד
שלום כבוד הרב
למה הקב"ה מצווה את אברהם אבינו לעקוד את בנו ואילו מי שמונע ממנו לעקוד את הבן זה מלאך?
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום עידן,
אכן, מכאן לומדים שכדי לפגוע באדם – צריך ציווי ישיר מאת הקב"ה, וכדי להמנע מפגיעה – די אפילו במלאך…
וביתר עמקות – שאלה זו כבר נשאלה על ידי "הכתב והקבלה" ונצטט את לשונו:

"העירו המפרשים איך שמע אברהם לקול המלאך בביטול מה שצוהו אלהים?
וכן אין המלאך רשאי לומר ולא חשכת ממני אלא ממנו בנסתר!
ואיך אמר לבסוף עקב אשר שמעת בקולי, שאיני ראוי אלא לאלהים המצוה?
וראיתי לרבותינו (ריש ויקרא רבה) שאמרו ויקרא מלאך ה' אל אברהם, המלאך קורא והדבור מדבר יעו"ש, נראה דעתם כי האמירה היתה מפי הקדוש ברוך הוא, והמלאך לא קרא אלא את שם אברהם לעוררו אל שמיעת הדבור שיבא אליו מפי הקדוש ברוך הוא: והרב"ח אמר כי אין המלאך הזה מן הנפרדים רק מן הנטיעות אשר אין להפריד ולקצץ בהם, והוא המלאך הגדול שבקרבו ה' והוא האדון אשר בו הרחמים, ע"ש;
והנה למה שלמדונו רבותינו שהוא ית' נקרא ג"כ בשם מלאך, והוא נגזר משם מלאכה להיותו ית' כביכול פעל במלאכות הבריאה (כמ"ש בויחי בהמלאך הגואל), א"כ גם כאן יש לפרש מלאך ה' מלאך שהוא ה', כמו שני שמות ה' אלהים שפירושו ה' שהוא אלהים": עכ"ל.

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות