.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
אנונימי נשאל לפני 9 שנים

לכבוד הרב בועז שלום. ראשית, יישר כח עצום על דברי התורה המחזקים והנפלאים.
בעקבות שיעורים רבים ששמעתי ושהייתי, רציתי לשאול את הרב מס' שאלות.

א. לגבי ספר איוב-
לא מובנת לי דעתו של ר' יהושע אבן שועיב (אגב, הרמב"ם במו"נ כותב שלדידו איוב כן היה) שהמימרא בחז"ל "איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה", מתכוונת שכל מהותו של איוב היה לצורך משל שילמדו ממנו אחרים ולא שהוא לא היה באמת, מכיוון ששאר הסוגיה מוכיחה שהוא כן היה. שהגמ' שם באה לסתור את הטענה שמשל היה, ולהוכיח שאיוב כן היה במציאות [משמו ושם עירו], משמע שהדיעה האומרת שאיוב לא היה ולא נברא, היא כפשוטה – שלא היה במציאות אלא משל בלבד, ולא כפי שהרב אבן שועיב ניסה לומר.

ב. אם בסופו של דבר הקב"ה אמר שכל שאלותיו של איוב לא נבעו מכפירה אלא באו כדי לעורר שאלה ואילו הוא, מאמין גדול היה, אז מדוע יש דעות בגמרא
המייחסות לו כפירה בתחיית המתים וכיו"ב.

לגבי ספר משלי
ג. לא הבנתי את ההבדל בין כסיל לחסר לב. ז"א אם בשניהם הלב והתאוות הם המניעים אותם ולא השכל אז מה ההבדל?

ד. לגבי "לב מלכים ושרים ביד ה'"
כיצד זה מסתדר עם פרעה.
כלומר- אם לב מלכים ושרים ביד ה' אז אין לפרעה בחירה מלכתחילה ולמה נכתב שבחמש מכות האחרונות ה' הקשה את לבו אם ממילא הוא מסור ביד ה'?
מלבד זאת, הרב אמר שהסיבה שלב מלכים ביד ה' היא שאם הייתה להם בחירה אז הם יכלו לפגוע בעמים שלא לרצון ה'. ולכן ה' שלל מהם הבחירה.
אבל זה כך לגבי כל אדם. ז"א, כל אדם שיפגע בחברו מכח הבחירה החופשית עלול לעשות זאת שלא ברצון ה'. אם כן אין לדבר סוף וה' ישלול בחירה מכולם, מאותה סיבה שהוא שולל הבחירה ממלכים ושרים.

שאלה אחרונה-
ה. מה ההוכחה לצדקת משה בענין מחלוקתו עם קרח מכך שהאדמה פצתה את פיה.
הרי ידוע לנו שאין ראיה מנס. כמו בעניין תנורו של עכנאי. אז זה שהאדמה בלעה את קרח ועדתו לכאורה לא מהווה הוכחה לצדקתו של משה (שוב, על פי הנאמר לגבי תנורו של עכנאי).

תודה רבה וסליחה על כמות השאלות.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות