שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם יש להחזיר אייפון שמצאתי?
Avatarטל חן נשאל לפני 3 חודשים

שלום לכבוד הרב רציתי בבקשה לשאול מה יש לעשות אם מצאתי אייפון. האם יש להחזירו כדין אבידה?

צדדי הספק הם: מצד אחד מקומו של מכשיר זה הוא עמוק באשפה, עם המכסה סגור היטב. ומצד שני ייתכן לתלות שאולי זה מכשיר "כשר" או עם היתר כל שהוא, שהרי היום יש מכשירים שנראים כמו טלויזיה אבל בעצם יש להם היתר כל שהוא.

תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 חודשים

שלום
קשה לי להכריע בנושא זה, הדעות חלוקות בין הפוסקים. יש אומרים שאין להחזיר שכל גדולי ישראל אסרו להחזיק מכשיר זה. ויש אומרים שכיון שיתכן וישתמש בו לדבר המותר, אין איסור.
קשה לי להכריע בשאלה זו, ולכן הטוב ביותר שלא להרים כלל את המכשיר הנ"ל, ובפרט שיש חשש שאם ירים את המכשיר יתכן ויבוא להכשל בו.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

4 + 0 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב