שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמשה ידע שהמרגלים יוציאו דיבה?
עידן asked 7 חודשים ago

בס"ד
שלום לרב בועז!
כשלמדתי את רש"י על פרשת שלח בשבת עם חבר, הוא שאל אותי האם משה ידע שהמרגלים עתידים לחטוא?
ז"א לכאורה לפי פשט הדברים משה ידע על עצתם הרעה של המרגלים, ולכן ברך את יהושע י-ה יושיעך מעצת מרגלים, וכך גם נאמר לגבי כלב שהשתטח על קברי אבות וביקש שלא יהיה בעצתם.
אם כך הדבר, מדוע משה בכל זאת ביקש מה' לשלוח אותם אם ידע שעצתם רעה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 7 חודשים ago

לעידן שלום
אכן רבים המפרשים השואלים שאלתך, אם משה ידע כוונתם הרעה, מדוע שילחם?
אחת התשובות שזכורות לי, שמשה חשש שאם יאסור עליהם לשלוח המרגלים, יחשבו שיש למשה מה להסתיר, ולכן מסרב לשלוח מרגלים, ואז יהיה גרוע יותר, ולכן אמר עדיף שיילכו המרגלים וייראו שאין לי מה להסתיר, ולפחות יהושע וכלב יאמרו דבר אמת ואולי ייתקנו בזה הרושם.
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 13 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב