השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמתי מברכים על עוגה מזונות בתוך הסעודה?
רחל נשאל לפני 2 חודשים

לגביי ברכת מזונות בסעודה – אם אין בזה 3 תנאים של נכסס ממולא ומתוק – אז נפטרים בברכת המוציא או שעדיף לברך ברכת המזון ואז מזונות?
ולגביי 3 התנאים
האם ערגלית נחשב פריך?
האם גלילית עונה על 3 התנאים?  (יש גליליות קטנות ממולאות שוקולד שבאות בחבילה, ויש גליליות גדולות שממלאים בקצפת לקינוח)

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

שלום
א. אם יש שלשה תנאים אפשר לברך מזונות בסעודה. [דעת הרב רצאבי שאין צורך בשלשת התנאים, אך דעת הגרע"י והאורל"צ שיש צורך].
ב. בפשטות ערגליות אינו נכסס. נכסס זה כמו בסקויט או קרקר.
ג. גלילית גם הממולאת אחר האפיה בקרם וכדו' נחשבת לפת הבאה בכסנין לכל הדעות, וכן ואפלים הגם שממולאים לאחר האפיה [אורל"צ ח"ב עמ' קא].
ואם מדובר בכמות גדולה של גלידה – שזה כבר כמו גלידה בגביע – מברכים בנפרד על הגלידה ועל המזונות.

Print Friendly, PDF & Email
ש. פ. נענה לפני 2 חודשים

הרב כתב "נחשב לפת הבאה בכסנין לכל הדיעות"
מעניין כי כשאני שאלתי בשעתו (בשביל עצמי) אמרו לי שרק אם זה נאפה ביחד…
יכול להיות שיש הבדל בין ספרדים לאשכנזים?

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

ענין הנאפה יחד – תלוי במחלוקת הפוסקים. המשנ"ב נוקט שפת הבב"כ מדין כיסים – זה כשנאפו יחד, אך השו"ע הרב נוקט שגם אם לא נאפו יחד נחשבים לאחד. וכן פסק הגר"נ קרליץ [מראה דבר ח\"ד לרב הרט עמ' יד] ומסתימת הפוסקים משתמע כשו"ע הרב, כפי שכתב במשנה ערוכה [ברכות הנהנין לרב פולק עמ' פה הערה י], ועוד הוסיף שאם נעשה מתחילה על מנת לאוכלם יחד [כגליליות וואפלים וכ'] יש לומר שגם המשנ"ב ומדה שנחשב כנאפה יחד. וכן פסק האורל"צ ח"ב עמ' קא.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

18 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128