.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמתי מברכים על עוגה מזונות בתוך הסעודה?
רחל נשאל לפני 2 שנים

לגביי ברכת מזונות בסעודה – אם אין בזה 3 תנאים של נכסס ממולא ומתוק – אז נפטרים בברכת המוציא או שעדיף לברך ברכת המזון ואז מזונות?
ולגביי 3 התנאים
האם ערגלית נחשב פריך?
האם גלילית עונה על 3 התנאים?  (יש גליליות קטנות ממולאות שוקולד שבאות בחבילה, ויש גליליות גדולות שממלאים בקצפת לקינוח)

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
א. אם יש שלשה תנאים אפשר לברך מזונות בסעודה. [דעת הרב רצאבי שאין צורך בשלשת התנאים, אך דעת הגרע"י והאורל"צ שיש צורך].
ב. בפשטות ערגליות אינו נכסס. נכסס זה כמו בסקויט או קרקר.
ג. גלילית גם הממולאת אחר האפיה בקרם וכדו' נחשבת לפת הבאה בכסנין לכל הדעות, וכן ואפלים הגם שממולאים לאחר האפיה [אורל"צ ח"ב עמ' קא].
ואם מדובר בכמות גדולה של גלידה – שזה כבר כמו גלידה בגביע – מברכים בנפרד על הגלידה ועל המזונות.

Print Friendly, PDF & Email
ש. פ. נענה לפני 2 שנים

הרב כתב "נחשב לפת הבאה בכסנין לכל הדיעות"
מעניין כי כשאני שאלתי בשעתו (בשביל עצמי) אמרו לי שרק אם זה נאפה ביחד…
יכול להיות שיש הבדל בין ספרדים לאשכנזים?

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

ענין הנאפה יחד – תלוי במחלוקת הפוסקים. המשנ"ב נוקט שפת הבב"כ מדין כיסים – זה כשנאפו יחד, אך השו"ע הרב נוקט שגם אם לא נאפו יחד נחשבים לאחד. וכן פסק הגר"נ קרליץ [מראה דבר ח\"ד לרב הרט עמ' יד] ומסתימת הפוסקים משתמע כשו"ע הרב, כפי שכתב במשנה ערוכה [ברכות הנהנין לרב פולק עמ' פה הערה י], ועוד הוסיף שאם נעשה מתחילה על מנת לאוכלם יחד [כגליליות וואפלים וכ'] יש לומר שגם המשנ"ב ומדה שנחשב כנאפה יחד. וכן פסק האורל"צ ח"ב עמ' קא.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 10 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות