השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמתי עושים אזכרה לנפטר, בשנה מעוברת?
Avatarאנונימי נשאל לפני 5 שנים

שלום לרב,
אבי נפטר בשנת תשע"ה – בכ' באב, והשנה – תשע"ו – היא שנה מעוברת. אם נעשה את האזכרה בכ' באב – זה יוצא 13 חודשים לפטירה. ואם נעשה לאחר י"ב חודש – זה יוצא בכ' לחודש תמוז. מה עושים?

Print Friendly, PDF & Email

8 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

שלום,
כשאדם נפטר בשנה רגילה, ויש לו אזכרה בשנה מעוברת, או להיפך, אם לא מדובר בשנה הראשונה לפטירתו – לעולם נעשה בתאריך המדויק בו הוא נפטר [לדוגמא אצלך כ' באב]. כל השאלה היא דוקא בשנה הראשונה לפטירה
למעשה יש בדבר מחלוקת גדולה בפוסקים, יש המצדדים שלעולם את האזכרה בשנה הראשונה נעשה לאחר י"ב חודש. אך יש מאידך שאומרים היות ויום הדין של הנפטר הוא ביום הפטירה, ומזל החודש גורם, לכן יש לעשות ביום החודש, [אצלך – כ' באב] הגם שזה י"ג חודשים מן הפטירה.

למעשה הילקוט יוסף בהלכות אבילות פסק שיש להעדיף לעשות בתום הי"ב חודש, ואם ירצה יחמיר גם לעשות בתום י"ג חודש בתאריך החודש. וכך אף העיד שהורה אביו לעשות בעת האזכרה לאמו אשת חבר הרבנית מרגלית ז"ל, ולא עשה כלום ביום החודש – קרי בתום י"ג חודשים. וכך נוקט להלכה הרב מאזוז.
אך הדר ביה הרב, והדר הוא לכל חסידיו, הרב עובדיה יוסף חזר בו ובספרו חזון עובדיה על הלכות אבילות הוא מורה כדעת הפוסקים שיש לעשות רק את יום החודש בו נפטר – י"ג חודש לפטירה, ולא בתום י"ב חודש. ואם ירצה להחמיר – יעשה אזכרה גם בתום י"ב חודש. ויש הנוהגים לעשות תמיד בתום י"א חודש, יעשו גם השנה כן [נמצא שלמחמירים יש בשנה כזו שלש אזכרות].

לדעת הרב מרדכי אליהו לספרדים יש לעשות האזכרה או בי"א חודש או בי"ב חודש, ורק באחד מהם, ולא בשניהם. [מקראי קודש פורים הררי, עמ' 52].

לעומת זאת הגר"י רצאבי  רב עדת בני תימן – נוקט כשיטת הפוסקים שיש לעשות בשנה הראשונה בתום י"ב חודש בלבד.

חשוב לציין – כל זה בנוגע לאזכרה, או תענית ביום הפטירה, ברכות וכו', אולם את הקדיש בכל מקרה מפסיקים לומר בתום י"א חודש, שדין רשעים בגיהנם י"ב חודש, ואין אנו רוצים להחשיבו כרשע, וכן את האבילות על אב ואם מפסיקים בתום י"ב חודש בכל מקרה. וכל הדיון רק בנוגע לאזכרה בלבד.

Print Friendly, PDF & Email

Avatarיעקב בן חיים נענה לפני 9 חודשים

חברה שלנו ממוצא אשכנזי נפטרה ב-ח' בטבת בשנה שעברה – תשע"ט.

מאחר ושנת תשע"ט היתה מעוברת, מתי צריך לעשות את האזכרה? בתום 12 חודש – בח' בכסליו, או 13 חודש – בח' בטבת?
תודה. תזכו למצוות

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 9 חודשים

ליעקב שלום
מנהג בני אשכנז לעלות לקבר ביום הפטירה – יום היארצייט [אצלך – ח' טבת], גם בשנה הראשונה, הגם שזה י"ג חודש מן הפטירה. בכל אופן את דיני האבילות מפסיקים לאחר י"ב חודש, כמובן. [הליכות שלמה מועדים, סופי"ח, דבר הלכה אות טו]. 
נמצא שבזה דעת הגר"ע יוסף זלה"ה תואמת למנהג בני אשכנז.

Print Friendly, PDF & Email

Avatarדור נענה לפני 8 חודשים

ולאותו מקרה רק לעדות המזרח?

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 8 חודשים

אותו המקרה לבני עדות המזרח – זו התשובה המקורית בתחילה.

Print Friendly, PDF & Email

Avatarמשה פויסטרו נענה לפני 7 חודשים

שלום.
אימי ניפטרה כ"ז בשבט תשע"ט.
 
מתי התאריך של 11 חודש ומתי 12 חודש.
 
האם השנה הזאת נחשבת שנה מעוברת?

Print Friendly, PDF & Email

Avatarמשה פויסטרו נענה לפני 7 חודשים

שלום.
אימי ניפטרה כ"ז בשבט תשע"ט.
 
מתי התאריך של 11 חודש ומתי 12 חודש.
 
האם השנה הזאת נחשבת שנה מעוברת?

Print Friendly, PDF & Email

Avatarאהד נענה לפני 6 חודשים

שלום רב!
דוד שלי נפטר בי"ג באדר א' , מתי אנו אמורים לעלות לקבר בשנה הראשונה? האם אחרי י"א חודשים (טבת) י"ב חודשים (שבט) או י"ג (אדר) ?

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

13 + 11 =

שאל את הרב