יהודה ג asked 2 שנים ago

האם יש ספר הלכות שחוץ ממנהגי ספרד, יש בו גם מנהגי תימן?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

ליהודה שלום
אני איני מכיר ספר כזה, וגם איני חושב שאם יהיה ספר כזה יהיה לו ביקוש, מפני שבן תימן מעונין בהלכותיו שלו בלבד, ובן ספרד בהלכותיו שלו בלבד, ואין טעם לחבר את שני הספרים, כמו שאין סידור שהוא גם ספרדי גם אשכנזי וגם תימני… – פשוט כי אין לזה ביקוש…

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 3 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב