השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהספר כזית השלם – לעומת ואת הנחלים ארנון – על מי יש לסמוך?
יוסף סתיו נשאל לפני 2 שנים

שלום לרב.
האם הרב מכיר את הספר כזית השלם, שמראה מאכלים וכמה הם לפי נפח לברך ברכה אחרונה.
האם אפשר לסמוך על הספר הזה כי ראיתי הבדל בינו לבין הספר ואת הנחלים ארנון 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

ליוסף שלום
אני מכיר באופן כללי את הספרים הנ"ל, ויש לסמוך עליהם בנוגע לעקרון שהמדידה היא בנפח ולא במשקל.
הגר"ע יוסף זלה"ה נשאל באופן פרטני ע"י ת"ח – אם אני יודע לשער וכיצד למדוד את הנפח, אוכל לשער בנפח? והוא השיב שכן.
כך שהדברים שכעת נשמעים מבנו הרשל"צ הגר"י יוסף שליט"א לשער רק במשקל, אינם מקובלים על הפוסקים, ואף הוא עצמו בעבר כתב כמ"פ שהשיעור בחז"ל הוא רק בנפח, וכמדומני שיש לו גם הסכמה לקונטרס 'ואת הנחלים ארנון'.
בנוגע להבדלים בין הקונטרס הנ"ל לכזית השלם – לא בדקתי את הנושא, אני מאמין שיהיו הבדלים לכאן ולכאן בגרמים בודדים. במצוה דאורייתא כמצה בפסח ראוי לקחת את השיעור היותר מחמיר.
במצה קשה – בודאות בכמות של 20 גרם יש כזית.
במצות רכות – זה יכול להגיע ל-35 – 40 גרם כדי שיהיה שיעור כזית.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128