שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהספר כזית השלם – לעומת ואת הנחלים ארנון – על מי יש לסמוך?
Avatarיוסף סתיו נשאל לפני 2 חודשים

שלום לרב.
האם הרב מכיר את הספר כזית השלם, שמראה מאכלים וכמה הם לפי נפח לברך ברכה אחרונה.
האם אפשר לסמוך על הספר הזה כי ראיתי הבדל בינו לבין הספר ואת הנחלים ארנון 

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

ליוסף שלום
אני מכיר באופן כללי את הספרים הנ"ל, ויש לסמוך עליהם בנוגע לעקרון שהמדידה היא בנפח ולא במשקל.
הגר"ע יוסף זלה"ה נשאל באופן פרטני ע"י ת"ח – אם אני יודע לשער וכיצד למדוד את הנפח, אוכל לשער בנפח? והוא השיב שכן.
כך שהדברים שכעת נשמעים מבנו הרשל"צ הגר"י יוסף שליט"א לשער רק במשקל, אינם מקובלים על הפוסקים, ואף הוא עצמו בעבר כתב כמ"פ שהשיעור בחז"ל הוא רק בנפח, וכמדומני שיש לו גם הסכמה לקונטרס 'ואת הנחלים ארנון'.
בנוגע להבדלים בין הקונטרס הנ"ל לכזית השלם – לא בדקתי את הנושא, אני מאמין שיהיו הבדלים לכאן ולכאן בגרמים בודדים. במצוה דאורייתא כמצה בפסח ראוי לקחת את השיעור היותר מחמיר.
במצה קשה – בודאות בכמות של 20 גרם יש כזית.
במצות רכות – זה יכול להגיע ל-35 – 40 גרם כדי שיהיה שיעור כזית.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

9 + 8 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב