שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועסתירה ברש"י אחרון חביב או קודם חביב?
עידן asked 6 חודשים ago

רש"י בפרשת עקב כותב דרך ארץ בונה אדם את הנאה ואח"כ את הכעור… ובכל מקום החביב קודם.
ואת לאה וילדיה אחרונים- אחרון אחרון חביב.
כיצד זה מסתדר?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 6 חודשים ago

שאלתך טובה. בספר אמרות טל [רויטנברג פ' עקב] מחלק ואומר שכאשר כתוב שתי פעמים "אחרונים" אזי האחרון השני חביב, אולם
כשיש רק אחרון אחד – החביב קודם.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

18 + 14 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב