שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהעיתון חילוני לאדם חילוני.
מנשה תומר צוות asked 2 שנים ago

דודתי שתח'י מבוגרת וערירית גרה בבניין שלי ומבקשת ממני להביא לה כל יום שישי עיתון בחינם מהשוק.

  1. האם מותר להביא לה כדי שתקרא (זה מה שמעסיק אותה בשבת)
  2. הרבה פעמים נוצר מצב שאנשים מסתכלים בתימהון על המצב הנ"ל. האם זה מותר מבחינת חילול השם ומראית עין.
Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
אין כל היתר להביא לאדם עיתון חילוני. העיתונים של היום כוללים בתוכם את כל ג' העבירות החמורות – עבודה זרה – וכפירה וליצנות וקירור ברוחניות ובזיון ת"ח ובני תורה, גילוי עריות – ופריצות, ושפיכות דמים – הן בהלבנת פנים ולשון הרע הן בדיווחים על רציחות ושפיכות דמים המקררים את הנפש.
עיתונים אלה הינם בכלל מה שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין על הקורא בספרים החיצונים ש"אין להם חלק לעולם הבא". וספרים החיצוניים של אז היו נקיים באופן יחסי לעיתונים של היום…
נמצא בשבעצם ההבאה הנך מחטיא אותה בקריאה בספרים החיצוניים. והגם שהיא תוכל להשיג זאת מבלעדיך, אמנם זה מוריד את האיסור של "לפני עיוור" אך עדיין יש כאן איסור של "מסייע ביד עובר עבירה". ואף אם אביך שהנך מצווה לכבדו – היה דורש זאת ממך, היה הדבר אסור על פי ההלכה, כפי שנצטט בהמשך מהילקוט יוסף.
בנוגע לשבת – יש להם דין מוקצה ואין לטלטלם. 
ונצטט דברים שכתב בילקוט יוסף [ילקו"י שבת ב' עמו' רט].:
"הדבר ברור שאסור לקרוא בעיתונים חילוניים אפילו בימות החול, וכל שכן בשבת, [ועיתונים אלה יש להם דין מוקצה בשבת]. ומצוה רבה לפרסם איסור חמור זה בקרב ההמון אשר נכשלים בקריאת עיתונות חילונית בעוה"ר, ולהסביר להם שהדבר הוא איסור על- פי ההלכה, שיש בהם הרבה דברי כפירה וזלזול בתורה ובלומדיה, ושאני מינות דמשכי. וגם הם מלאים בפריצות וניבול פה ודברי הבל. ושומר נפשו ירחק מהם שלא להכניסם לביתו כלל, [ובפרט כשיש בביתו ילדים קטנים, שמרעיל את נפשם]. ואסור למכור עיתונים אלה, אף אם יש שם חנויות אחרות המוכרות עיתונים חילוניים. והמוכר עיתונים חילוניים עובר משום מסייע בידי עוברי עבירה. ואב שמבקש מבנו שיקנה לו עיתון חילוני, אף אם אביו הוא ישראל מומר שבלאו הכי אינו שומר תורה ומצוות, אין לו להישמע לבקשתו לעבור על דברי תורה". עכ"ל.
וכל זה מעבר למה שציינת בצדק – שיש כאן גם חילול ה', כשרואים אדם שחזותו כבן תורה נוטל את הסחי והמאוס הזה – ומיד אדם חושב שנוטלו לעצמו – ובזה יש חילול ה' ח"ו.
ולכן תנסה להתחמק, או לסרב בעדינות תוך התנצלות שיש לך בעיה עם הדבר, ותאמר לה שאם תרצה תוכל לקנות לה עיתונים דתיים.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

0 + 18 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב