שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהעץ פירות של השכן שצומח לתוך השטח שלי
שוהם asked 2 שנים ago

שלום הרב
לשכן שלי יש עץ פירות כך שחלק מהענפים נכנסים לשטח שלי – האם מותר לי לקטוף מענפים אלו?
האם מותר לי לקחת מהפירות שנפלו מאליהם?
 
 

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
כאשר ישנם ענפים של בעל האילן הנוטים לחצר חבירו, ההלכה היא שהפירות הגדלים שם שייכים לבעל האילן. 
אולם אם בעל האילן לא ייכנס לחצר חבירו או יתבייש לבקש רשות, אז הדין הוא שעד היכן שידו מגעת ויכול ליטול בעל האילן מחצרו שלו, ללא כניסה לחצר חבירו – הרי אלו שלו, ומהיכן שאין ידו מגעת ולא יוכל ליטול – הרי הוא מתייאש מהם ויכול השכן ליטלם. [ע"ע 'עיונים במשפט' ח"א סי' כ"ו לגרש"א שאנן].
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

5 + 9 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב