שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהפושט כלאיים בשוק – גם אשה?
אנונימי asked 3 שנים ago

שלום לרב בועז שליט"א

בגמרא כתוב שאם אדם גילה שיש בבגדו כלאיים, פושטן אפילו בשוק [ושמעתי גם מהרב את הסיפור על הרב שך זצ"ל] שאלתי היא, האם אותו הדין הוא לאשה? שהרי אם גבר יפשוט כלאיים בשוק, זה אמנם לא הכי צנוע, אך אין כאן גדר של "ערווה" [כאשר מקום ערוותו מכוסה] , משאין כן אשה, שאפילו אם מקום ערוותה מכוסה, יש עוד מקומות שמוגדרים כערווה, כגון שוק, כתף וכו'
ושוב תודה לכבודו!

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

3 + 4 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב