השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהפושט כלאיים בשוק – גם אשה?
אנונימי נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב בועז שליט"א

בגמרא כתוב שאם אדם גילה שיש בבגדו כלאיים, פושטן אפילו בשוק [ושמעתי גם מהרב את הסיפור על הרב שך זצ"ל] שאלתי היא, האם אותו הדין הוא לאשה? שהרי אם גבר יפשוט כלאיים בשוק, זה אמנם לא הכי צנוע, אך אין כאן גדר של "ערווה" [כאשר מקום ערוותו מכוסה] , משאין כן אשה, שאפילו אם מקום ערוותה מכוסה, יש עוד מקומות שמוגדרים כערווה, כגון שוק, כתף וכו'
ושוב תודה לכבודו!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128