השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותכיצד שייך שהאדמה תחטא?
n נשאל לפני 5 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
בפרשת בראשית מובא שהקב"ה מצווה שהאדמה תוציא עץ פרי והיא מוציאה עץ עושה פרי.
ידוע על פי חז"ל שמלאך אומר לעץ גדל, אם כן, כיצד ייתכן שמלאך יחטא?
בברכה
 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
רבי יהונתן אייבשיץ ביערות דבש [דרוש ב'] כותב ששייך במלאכים חטא, כדוגמת מט"ט שמחייוהו בשיתין פולסי דנורא שעל ידו הגיע אלישע אחר לכפירה, ואין עונש בלא חטא.
כמו כן אנו מוצאים במלאכים שאמרו משחיתים אנחנו לגבי סדום וחטאו בזה ונדחו ממחיצתן קל"ח שנה, ועוד. וכן דעת רבינו בחיי ועוד.
חשוב להדגיש שהרב דסלר מבאר במכתב מאליהו בכמה מקומות שחטא המובא במלאכים אינו חטא מצד עצמם אלא כדי ללמדנו מוסר. [דיברנו על כך בשיעורינו למכתב מאליהו – אדה"ר קודם החטא ותחיה"מ, ובשיעור שלימותו של יעקב].
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 6 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128