שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהציצית בלילה – חייבים?
Avatarעידן נשאל לפני שנה 1

שלום לרב בועז היקר!
שמענו מהרב שיש מחלוקת בין הרא"ש לרמב"ם בנוגע לזמן ציצית. (דעת הראש כסות יום גם בלילה חייב, ולדעת הרמב"ם הקובע הוא הזמן, וגם כסות לילה ביום חייב, שהיום גורם החיוב).
וכיום כדי לצאת י"ח שני הצדדים מברכים על כסות יום ביום.
השאלה היא אם יש חיוב ללבוש כסות יום בלילה בלי ברכה?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לעידן שלום
אין חיוב ללבוש כסות יום בלילה בלי ברכה, אולם זו מצוה, שהרי לדעת הרא"ש מקיים בזה מצוה, ומדוע יפסיד אותה?
יש מחמירים ע"פ המקובלים שגם יישן בציצית.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

7 + 12 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב