שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהקול באשה ערוה – מאיזה גיל?
אנונימי צוות asked 8 חודשים ago

שלום לכבוד הרב,

ברצוני לברר בדין קול באשה ערוה – מאיזה גיל אסור לאדם לשמוע שירת אשה?

תודה ויישר כח!

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 8 חודשים ago

שלום
בהלכה זו חלוקות הדעות בין פוסקי זמננו, ואנו נפרטן מהקל לחמור:
א. שיטת המשנ"ב [אוה"ח עה – סקי"ז] שבפנויה מותר, עד גיל 12 שנה, רק שלא יתכוין ליהנות. 
ב. הגר"מ פיינשטיין [אגרו"מ אוה"ח א – כו] מתיר עד גיל 11.
ג. בנטעי גבריאל [פנ"ד ה'] התיר עד גיל 10.
ד. בבן איש חי [ש"ר בא י"ג] התיר עד גיל 6.
ה. הגרש"ז אוירבך [הליכות שלמה תפילה כ-כ] והגר"נ קרליץ להבהחל"ח [חוט השני אהע"ז סי' כא] מתירים עד גיל 3.
וכל זה בישראלית, אך בגויה – נאסר לכולי עלמא בכל גיל. [אגרו"מ אוה"ח ח"ד  טו]

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א