שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותקורבן שנשחט על המזבח ממש
טל חן asked 2 שנים ago

שלום לכבוד
למדנו במסכת זבחים, שפר שנשחט על המזבח ממש, כשר מדאורייתא ,אולם חז"ל גזרו שלא לעשות כן
מחשש שמא הבהמה תטיל גללים והמזבח יתבזה.
ומצד שני התורה אומרת "לא תעלה במעלות" וכו'.. ומבואר שהתורה חששה שמא תתגלה ערוות הכהן והמזבח "יראה" ערוותו.
רציתי בבקשה לשאול: מדוע התורה לא גזרה על בהמה שנשחטה על המזבח ו"השאירה" זאת לחז"ל, ומצד שני התורה כן חששה שהמזבח יתבזה ע"י ערוות הכהן? 
מה ההבדל?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לטל שלום
ההבדל הוא פשוט.
התורה מתייחסת לדברים המצויים. מצוי היה במזבחות בזמנים הקדומים שהיו עם מדרגות. התורה ביקשה לשלול זאת.
לעומת זאת כלל לא מצוי היה להעלות את הפר ולשוחטו על גבי המזבח. המזבח במקורו נועד להקרבה ולא לשחיטת הפר, ולכן התורה לא ראתה צורך לאסור בזה.
דבר נוסף אפשר לומר – ביזוי המזבח על ידי פסיעות הכהן – חמורה בעיני התורה. הכהן הוא בר דעת, ויש במעשהו ביזוי בגופו. לעומת זאת גללי הבהמה אינם ביזוי כה גדול, ובפרט שהבהמה עשתה אותם בבלי דעת, ולכן את זה התורה התירה והשאירה את קביעת איסורו לרבנן.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

4 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב