שאל את הרב – השאלותקידושי לאה ליעקב היו שלא מדעתו, כיצד תפסו?
Avatarדורון נשאל לפני שנה 1

שלום כבוד הרב,
כיצד תפסו קידושי לאה ליעקב אם זה לא היה מדעתו?

Print Friendly, PDF & Email

3 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

שלום
הגמ' בקידושין דף ט' אומרת שבקידושי כסף [והאחרונים כותבים שה"ה בקידושי ביאה] א"צ לשמה, ולכן בכל אופן זה תפס.

Print Friendly, PDF & Email

Avatarasher נענה לפני שנה 1

שלום הרב
אינני השואל, אך יש לי שאלת המשך
 
אם כך הדין בקידושי ביאה, אז פנוי הבא על פנויה [כמו שלצערנו ה' ישמור יש היום "חבר וחברה" ה' ישמור ויציל].
האם היא נחשבת מקודשת ?? ומה אם היא תתחתן לאחר מכן וכו'?
 
תודה

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לאשר שלום
שאלתך היא שאלה טובה, גם בלי בקשר למה שכתבנו.
אכן חז"ל אומרים שאם אדם בא על אשה פנויה, פעמים ואנו אומרים 'אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות' ומן הסתם התכוון לקדשה בזה.
אולם בזמננו אנן סהדי איפכא, היות וברשיעי עסקינן, ברור לנו שהלה עושה בעילתו בעילת זנות, ואין כוונתו לקדשה והיא אינה מתכוונת להתקדש, אין ספק שאינה מקודשת.
על כל פנים יש שחששו בזוגות שחיו במשך זמן ארוך יחד להצריכם גט לחומרא, וכן שמעתי שעשה הגר"נ קרליץ.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

9 + 14 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב