שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהקריאת שמע בלי תפילין
עידן asked שנה 1 ago

בס"ד
שלום לרב בועז!
באחד השיעורים אמר הרב בשם משגיח מסויים שאדם שהתעורר בבוקר ויודע שיהיה לו קשה לקום להתפלל שחרית בזמן,
יכול לקרוא ק"ש במיטה בזמנה ובזה הוא עושה פעולה מאד גדולה, שכן הוא מכפיף את רצונו (לישון) בפני קונו. אע"פ שאת התפילה יאמר באיחור.
האם מדובר גם בלי נטילת ידיים?
ומה לגבי חיוב ק"ש עם תפילין, שיש דיעות האוסרות לקרוא ק"ש בלי תפילין.
 

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

לעידן שלום
הסיפור המוזכר היה דברים שאמר הרב פינקוס, שהקדים ואמר שהגם שהמשגיחים בישיבות לא יאהבו את מה שהוא יאמר, בכל זאת הוא יזכיר זאת. ואז אמר שהבחור הנ"ל לא התרגש מהמשגיח ונשאר לישון, ובכל זאת הוא קם מתוך יר"ש וקורא ק"ש, לא בשביל המשגיח ולא בשביל אף אחד, רק מתוך יראת ה', הרי זה קידש את השם. 
ושלא יובן לא נכון, על החלק השלילי שבמעשיו – אי קימה לתפילה בישיבה, ואיחור זמן תפילה וכו' הוא יתן את הדין, הרב רק נתן נקודת מבט חיובית על המעשה של הבחור.
ולהלכה – לקרוא ק"ש מדובר רק בהקדמת נטילת ידים וברכות התורה.
בענין ק"ש בלא תפילין – הגם שלכאורה הוא בגדר מעיד עדות שקר שאומר וקשרתם וכו' ואינו קושר, בכ"ז כיון שעתיד לקשור ולהניח תפילין זה מותר. 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 7 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב