.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהרכב- מדוע לא נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור?
עידן נשאל לפני 7 שנים

בס"ד
שלום לרב היקר!
בילקוט יוסף מובא שרכב לא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור כי אי אפשר להזיז אותו.
השאלה היא למה אי אפשר להזיזו? הרי אם אני מוריד את המעצור ומעביר לניוטרל אפשר להזיזו.
ומה יהא דינו כשאפשר להזיזו דהיינו כאשר המעצור הידני לא מורם, והרכב במצב ניוטרל (כגון שברצוני לדרדר אותו לצד מבלי שתידלק נורה כלשהי).

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
 דעת הגרש"ז אוירבך והרב אלישיב והגר"ע יוסף [הליכות עולם ח"ג רי"ז] זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א [בחוט שני] שאכן לרכב יש דין של כלי שמלאכתו לאיסור.  ואעפ"כ הגריש"א אינו מתיר לדרדר רכב כבוי בשבת משום זילותא דשבת ומראית העין והרב זילברשטיין הוסיף אף דיש בזה טירחא. ומאידך בחוט שני מתיר בזהמדין כלי שמלאכתו לאיסור כגון לצורך מקומו.
לדעת הגרב"צ אבא שאול יש לה דין של מוקצה מחמת חסרון כיס.
גם לדעת הילקוט יוסף [הל' שבת סי' שח סעיף ו-ז בהערה] היא שלרכב יש דין של כלי שמלאכתו  לאיסור, בנוגע להישענות מיקל משום שזה טלטול מן הצד שמותר. ובסוגר בידו את הדלת מיקל משום שהרכב עצמו לא מיטלטל וגם הוי לצורך גופו.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות