.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהשאלה אמונית ומעשית בעקבות המצב הקשה במלחמה
עמית ברוכי נשאל לפני 8 חודשים

שלום לרב היקר. שאלה כזו הרגשתי צורך לפנות דווקא אליך,זו שאלה שלא כל אחד הצליח לענות לי עליה ואני בטוח שאשאב מתשובתך חיזוק ועידוד.

השאלה התעוררה לי בעקבות המצב הנורא בו שרוי עם ישראל, והתחזקה בעקבות קריאת הדפים הראשונים בהקדמת העורך של הספר הנפלא "לקיים" של הרב זילברשטיין שליט"א.

מסופר שם על תרחיש בו בחור עומד לפני חתונה וכל האולמות בתאריך החתונה בעיר שלו תפוסים,והרב שם כותב שאם יש לו אמונה הוא לא נלחץ ולא נפחד ונשאר שליו ורגוע כי הוא יודע שאבא שלו מנהל את כל האולמות בעיר ובשנייה הוא יכול לסדר אותו.וכמובן הנמשל ידוע.
מה שהעיר לי שאלה, כי נקודת ההנחה שאבא שלנו הוא הבעלים של כל האולמות היא לא מדוייקת. קודם כל, כי אבא בדרך כלל יפעל בדרך שמסתדרת לך בהיגיון . במקרה הנל- הדבר ההגיוני זה לסדר שלו אולם חתונות.

אבל ה' "גבהו דרכי מדרכיכם" יכול להיות שהוא בהבנה שלו, טוב לנו לא להתחתן כלל וכלל באולם. אולי משום עין רעה או אינני יודע מאיזה סיבה.
ואם כן, מי ערב שבאמת יהיה לי אולם?
ואם תגיד, אז זה שלא יהיה אולם זה גם לטובה !
אז 2 דברים
א. באמת בשורה התחתונה אין לי. ומדברי הרב כאן לא נראה אפשרות כזו

ב. בשלמא שבאמת זה לטובה שלא יהיה אולם. איך מגיעים למצב שאתה שמח במשהו קשה שהוא לטובה?
למשל אדם שיש לו חור בשן והולך וגם משלם לרופא לטפל לו בזה על ידי ייסורים קשים
הוא יודע שזה לטובה, ועדיין כואב לו מאוד, והוא היה מעדיף שבכלל לא יהיה חור בשן מעיקרא..
אז נכון שזה פחות גרוע מאשר שהשן תיפול מרוב החור שם, אבל איך שמחים ב"זה חוסך משהו רע יותר"?

בסוף נראה לי שזה שאלה של להבין שאתה לא מבין כלום ושום דבר כלל וכלל ובכלל.
ולשמוח כי ה' ציווה
השאלה איך מבטאים את זה במציאות למעט מה שרבי נחמן אמר שיעשה עצמו בהתחלה ואז זה יגיע

כמו כן שאלה אם במצב הנוכחי כשעם ישראל בצער צריך בכלל לנסות להיות בשמחה, איפה ההשתתפות בצער עם ישראל? אולי צריך להיות עצוב?

כמו כן:
מצד שני, הרב המחבר מביא באותם עמודים את המדרש מילקוט שמעוני על אותו אחד שבטח במלך שיציל אותו מיד הליסטים,ואמר לו המלך אף על פי שאיני מכירך אם בטחת בי אני מושיעך וכו'. יש פה מדרש מפורש בילקוט שמעוני שיש עניין גדול בביטחון שדווקא ה' יציל אותי.
ואם תנסה להעמיד את זה "בוטח בה' שכל מה שהוא עושה לטובה" זה אי אפשר, כי ממילא ה' עושה הכל לטובה בין אם תבטח בו שיעשה הכל לטובה ובין אם חלילה להפך(ברכות ס,ב כל מה דעביד רחמנא לטב עביד)

ומצד שני ככ הרבה צדיקים ויהודים כשרים שעברו אסונות מבריאת העולם ועד היום, וכי הם לא בטחו בה'?
ועוד שדרשנים רבים אומרים שאפילו רשע! אם יבטח בה' לא יאונה לו כל רע לא משנה מה,ולוקחים את הפסוק "ואני בחסדך בטחתי" אפילו רשע וכו'
וכי כל אדם שיבטח בקב"ה בכל רגע ורגע לא ינזק לעולם,גם לא אחרי 120?
ואם תחלק בין היזק מצוי לבין היזק לא מצוי,או לפני זמנו מהעולם או להלקח בזמנו המקורי להלקח מהעולם – אז מה מהות הביטחון? מי אמר שהמקרה שאני חושש ממנו הוא לא המקרה המקורי שלפי ההשגחה העליונה שחלילה צריך להיות אסון?

כנראה שהכתיבה שלי הייתה מבולבלת כי אני באמת מדבר מתוך כאב, אנחנו כל כך רוצים לעבוד את הקב"ה בכל לב ונפש והמצווה הכי גדולה היא האמונה(כל מצוותיך אמונה,וצדיק באמונתו יחיה וכו') לכן חשוב לי באמת להבין:
1. איך מגיעים באמת לקיים את ההלכה הפסוקה הזו,לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? לא ייתכן שזה שייך רק לצדיקי הדורות,הרי זה נפסק להלכה בגמרא ובשולחן ערוך(אלא אם כן תגיד שבאמת זה הלכה של חסידות על אף שזה מופיע בשולחן ערוך)
2. איך אפשר ליישב את הסתירות העצומות על השיטה שכל כך הרבה גדולי הדורות וצדיקים אחזו בה, שהיא השיטה שהילקוט שמעוני מביא פה – אם בוטחים בה' אין מה לפחד
כמו שאמרתי למעלה, להגיד שאם תבטח לא יקרה לך שום רע- זה קשה מאוד וכאמור לעיל
ואם תגיד לבטוח משמעו להאמין שכל מה שיהיה זה לטובה, אז מה יש לדאוג ולפחד? הכל לטובה בסוף ונגיד תודה על הכל
אז אולי זה יותר מובן מצד אחד, אבל אם ככה נשאלת השאלה – איך אני אמור לא לדאוג? ואיך בעצם שייך "שלוות" נפש הבוטח שככ מדבר עליה בחובת הלבבות??
שהרי אם יש למישהו מחלה קשה, והרופא אומר לו "נכרות לך את היד והמחלה תעבור ותשאר בחיים"
וכי הוא יהיה רגוע עכשיו? גם מאבד יד. וגם אם הוא יבחר להסתכל על חצי הכוס המלאה, סוף סוף לכרות יד זה כאבי תופת!! ואמנם בראש הוא ידע שזה לטובה ואף ישלם לרופא, אבל איך אפשר להגיד שלא יכאב לו??
והוא הדבר על אמא ששולחת 3 בנים לעזה וחלילה אחד ימות, וכי ינחם אותה שיכלו למות 3 ומת 1? וכי המחשבה הזו תרגיע אותה?
לכן, מה שייך להיות רגוע כשיש לך ביטחון? אין הכי נמי,מאמין שזה לטובה,ומאוד מאוד לא רגוע ומפוחד מעם הייסורים והכאב(שיהיו לטובתי) שאני עלול לחוות!

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 חודשים

לעמית שלום
שאלתך אינה מצריכה תשובה, אלא סדרה של הרצאות… ולכן לא אכנס לכל הנידון בשאלה, אלא רק אענה בגדול –

יש מחלוקת בין גדולי ישראל האם בטחון פירושו שה' יעשה את מה שאני בוטח בו ומצפה לו [שיטת הגרי"ס ועוד].
או אם בטחון פירושו להיות רגוע שה' יעשה את הדבר הטוב ביותר שנצרך, גם אם לא אבין אותו, וביטחון הוא מנוחת ושלות נפש הבוטח שהוא בידים הטובות ביותר, של מי שיודע מה הוא נצרך ולפי זה יזמן לו [שיטת החזו"א באמונה ובטחון, תוכל לשמוע בהרחבה בשיעורים שלנו בספר].
גם החזו"א מודה שבמדרגות מאד גבוהות יזכה לקבל את שאלתו על ידי בטחונו, כדוגמת דוד שאמר ארדוף אויבי ואשיגם כו'.

רק אוסיף בשולי הדברים –

האמונה – מעולם לא הבטיחה לתת לאדם תשובות לכל השאלות, מה שבטוח היא מעניקה לו – זה את האפשרות לחיות איתן!

זה על קצה המזלג, כפי שאמרתי לא אוכל להתייחס לכל האריכות ובפרט שהדברים לא מסודרים בשאלה, ובפרט שזמני דחוק, ועמך הסליחה.

Print Friendly, PDF & Email
עמית נענה לפני 8 חודשים

תודה הרב. בשורות טובות

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות