שאל את הרב – השאלותשמיטה כהוכחה לאמיתות התורה
אנונימי asked 3 שנים ago

הרב אומר שיש אפשרות להוכיח משמיטה וכו' את אמיתות התורה.
לעומת הנצרות והאיסלאם ששם אין הבטחות בעולם הזה אלא רק הבטחות לעולם הבא שאין לנו אפשרות לבדוק אותם בזה.
הענין הוא שגם כשביהדות יש דברים בעולם הזה כמו עשר בשביל שתתעשר וכו' או שמיטה אז יש כל מיני אפשרויות שזה גם לא יתקיים.
כלומר אם הברכה לא שורה על אף הבטחת התורה, יש לתלות את זה בחוסר ראייתנו הרחבה או במעשינו המקולקלים שהקב"ה נפרע מאתנו בעולם הזה ולא בעולם הבא וכו' וכו'…
העולה מן האמור שגם אם יש הבטחה כל שהיא למשהו בעולם הזה ע"פ התורה, לדבר יש פרצות רבות ונסיונות כאלה ואחרים כדי שתהיה תשובה אם וכאשר חלילה לא תחול ההבטחה.
הדבר דומה למה שכתוב במסכת סוטה על הקללות לאישה  לאישה הסוטה או על הברכות. יכולנו לומר שיש כאן הוכחה ניצחת לאמיתות התורה אבל בפירוט שישנו בגמרא על מתי זה יתקיים – נדמה שהסיכוי שההבטחה תמומש אפסי עד לא קיים…

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 6 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב