עידן asked שנה 1 ago

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
רציתי להבין למה ניתן להמשיך מצב קיים בשעון שבת ובניגוד לזה יהיה אסור לי לשנות את המצב הקיים?
הרי לפי מיטב הבנתי בכל מקרה מדובר בגרמא (או גרמא בדרבנן או דאורייתא)  אז מה שונה הגרמא כשהמצב הקיים ממשיך לבין אם המצב משתנה?
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

לעידן שלום
התשובה היא פשוטה. גרם כיבוי אסור. אני משנה מצב קיים של דולק – ועל ידי גרמא גורם לכיבוי
לעומת זאת בהמשך מצב קיים איני גורם לכיבוי, אלא רק דואג שלא יבוא משהו חיצוני וישנה את המצב הקיים – שהנר דולק.
דומה הדבר כפי שמבאר הגרש"ז אוירבך לאדם שבביתו חלון שממנו נושבת רוח הגורמת לנר להגיע למצב של כיבוי, ורגע קודם – האדם סוגר את חלון ומביא להמשך בעירת הנר. האם הוא הדליק משהו? ודאי שלא. הוא רק המשיך מצב קיים והסיר מונע, שאת הפעולה הוא לא פעל בנר כלל, אלא רק בגורם חיצון שרצה לכבות את הנר, ואותו הוא הרחיק.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 5 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב