.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודתלמוד גדול או מעשה גדול?
ירדן דהן נשאל לפני שנה 1

שלום הרב, בגמ' מס' קידושין [דף מ ע"ב] מסופר על השאלה שהתעוררה לר' טרפון והזקנים: תלמוד גדול או מעשה גדול?
ר' טרפון אמר: מעשה גדול.
ר"ע אמר: תלמוד גדול.
נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה.
רציתי לשאול:
א. איך כל אחד מגדיר את המילה 'גדול'? ואם יסוד המחלוקת בהגדרה זו – מה פירוש 'נענו כולם…' (מה היה כ"כ ברור לכולם בתשובה זו ולא היה ברור לר' טרפון…)?
ב. מהו 'מביא לידי מעשה' (האם כל לימוד תורה נקרא 'מביא לידי מעשה' או שמא ישנו לימוד תורה שאינו כן)?
ג. למסקנה מהו 'גדול' ומאי נפק"מ בכך?
תודה רבה.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לירדן שלום
א. גדול – הכוונה מה גדול ממה, האומר 'גדול תלמוד' – פירושו גדול התלמוד ממעשה, והאומר 'גדול מעשה' – פירושו גדול המעשה מן התלמוד.
ב'נענו כולם' יש התחשבנות עם שני האלמנטים, גם התלמוד וגם המעשה, ובעצם מגדירים את גדולת התלמוד מכוח המעשה היוצא ממנו.

ב. תלמוד המביא לידי מעשה פירושו לידי קיום המצוה, לעומת לימוד הלכתא למשיחא, או כל דבר שאיני מעשי – בבחינת דרוש וקבל שכר.

ג. הנ"מ היא מה להקדים – תלמוד או מעשה? כשמדובר במעשה שאינו יכול להעשות ע"י אחרים – אין שאלה, שבודאי לא נאמר שהתלמוד גדול ולכן יתבטל מהנחת תפילין או תפילה כי כעת הוא לומד תורה. אלא מדובר כשיכול המעשה להעשות ע"י אחרים.
בכל אופן הנושא עדיין שנוי במחלוקת בראשונים בהבנת מסקנת הגמ' מה עדיף, תלמוד או מצוה, ע"י בסוגיה המקבילה בב"ק יז, וברש"י שם, ובקושיית התוס' על דבריו [אצלנו ושם] וביישוב הפנ"י. וע"ע בריטב"א בביאור הסוגיא.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות