שאל את הרב – השאלותתרגום/פירוש אונקלוס
אנונימי asked 3 שנים ago

רציתי לשאול שאלה על תרגום אונקלוס.
אם אינני טועה, אחד המפרשים במסכת מגילה אומר שתרגום אונקלוס ,נתקבל גם הוא בסיני (בשפה העברית) ,ולאחר מכן חודש ע"י אונקלוס (ועוד שני תלמידי חכמים שאינני זוכר מי הם).

עכשיו, אם הפירוש הנ"ל ירד מהר סיני גם הוא, כיצד מפרשים חולקים עליו ?
(אביא דוגמא שבגינה התעוררה שאלתי : בפרשת בראשית אומר למך : "כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי" ,ואונקלוס מתרגם/מפרש : לא הרגתי איש….לא הרגתי ילד…[בעברית ובדילוגים], ולעומת זאת המלבי"ם וכנראה עוד מפרשים, אומרים ההיפך, שלמך הרג אדם וכו.. )

אז השאלה בכלליות היא, האם אונקלוס הוא פירוש שירד מסיני, או שהוא עוד אחד מהפירושים ? [כי מצד אחד זה נקרא תרגום, אך לפעמים הפירוש הוא לא מילולי אחד על אחד]

גלעד

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

14 + 6 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב