.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהתרומות ומעשרות בנבטים בהנבטה ביתית
shimon נשאל לפני 7 שנים

שלום לכבוד הרב בועז שלום שליט"א

תודה רבה לרב על כל השיעורים המחכימים!

רציתי לדעת מה יהיה הדין של נבטים שאני מתכוון להנביט אצלי בעבודה.

אני עובד במשרד סגור, ואני רוצה להנביט שעועית ועדשים [הכוונה היא שאוכל את הנבטים שיוצאים מהן. אם יתאפשר מבחינה הלכתית כמובן] ורציתי לדעת האם יש חיוב תרומות ומעשרות? הא שיש בעיה עם תולעים וכו'?

אפרט מעט על דרך ההנבטה.  אני לוקח עדשים/שעועית, שם בתוך קופסא שבה יש נייר או צמר גפן לח, ובתוך יומיים-שלושה [כאשר בכל יום אני מלחלח מעט את המצע ע"י מים] יוצאים נבטים. האם זה משנה אם זה יהיה ליד החלון [החלון סגור תמידית, אין אפשרות לפתוח אותו אלא במקרה חירום עם מכשיר מסויים].

כמובן שאם הדבר שאני עושה הוא אסור, שהרב יאמר לי, ולא אעשה זאת.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

לשמעון שלום,
בדין נבטים שהופרשו תרומות ומעשרות מהקטניה או החיטה, וכעת הונבטה ונתווסף לה שורש, האם השורש הנוסף התחייב במעשרות –
הנבטים [חיטה או קטניות] גדלים במים בתוך הבית בעציץ שאינו נקוב.
הכלל הוא שגידול הגדל בעציץ נקוב חייב במעשרות מהתורה, וגידולים הגדלים בעציץ שאינו נקוב אינם חייבים אלא מדרבנן [יומא פג:].
אך כאן יש דיון נוסף – גידולים הגדלים בבית ולא בשדה – שנחלקו בזה הרמב"ם והראב"ד. שלרמב"ם [פ"א מהל' מעשר ה"י] הגדל בבית פטור מן המעשר מהתורה אך חייב מדרבנן, ולראב"ד – פטור מכל וכל.
עוד יש כאן לדון מצד גידולי המים – שהוא נידון נרחב בפוסקים האם לדון אותם כגידולי אדמה לגבי דין מעשרות ואף לגבי הברכה [האם לברך בפה"א או שהכל, שהרי אין זה פרי האדמה. ואיני מתכוין לנבטים שבמקור ודאי גדלו באדמה ורק הוסיפו שורש במים, אלא לגבי חסה וכד' שכל גידולה על מצע מנותק בזרימה של מים – גידולים הידרופונים].
בדין זה רבה המבוכה, ועי' בדרך אמונה לגר"ח קנייבסקי שליט"א [פ"ב מה' תרומות ה"א ד"ה אוכל] שהאריך בצדדי הספק והדעות.
מכל זה היה נראה מקום להקל בספק דרבנן. [ובפרט שהקטנית עצמה מדרבנן להבדיל מדגן תירוש ויצהר שהם החייבים בתרו"מ מה"ת] ועוד שהוא ספק ספיקא, ספק אם הגדל בבית פטור ממעשרות, ואת"ל חייב – ספק האם גידולי מים חייבים. ולכן נראה שהמיקל יש לו על מה לסמוך.
אך כיון שאפשר לתקן בקלות על ידי הפרשה לחומרא יש להורות לעשר את הנבטים הללו בלא ברכה.
וכן הורה הגרע"י זלה"ה כפי שהובא בספר קצירת השדה [פ"ג ה"ד]. [הגם שלגבי ברכה דעתו שיש לברך על גדולי מים שהכל, בניגוד לדעת האורל"צ שנוקט שיש לברך אדמה כדין המקור של גידולי המים שהוא מן האדמה]. וכן מורים הגאון הרב מרדכי אליהו זלה"ה [פסקי מרן הראשל"צ עמ' 20] ולהבהחל"ח הגר"ש עמאר שליט"א [קצירת השדה שם], והגרי"מ רובין שליט"א [חוברת 'מהדרין' חי"ב].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות