השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותתשובת הרב מבריסק לשופט
אנונימי נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב בועז!

סיפרתי לחבר את שאלתו של השופט הרוסי לרב מבריסק- למה התורה אוסרת רק לקחת שוחד ואין איסור בלאו ומלקות גם על נתינת שוחד ואת התשובה הנפלאה של הרב מבריסק לשופט שכשהעונש מוטל רק על הלוקח לא יהיה אינטרס משותף לנותן השוחד ולמקבל להשאיר את הדברים ביניהם וכך יימנעו מלקחת שוחד. בניגוד לזה שאם על שניהם יוטל עונש יהיה אינטרס משותף להשאיר סוד הדברים בחדר ולא יימנעו מלתת ולקבל שוחד.

החבר שאל, שבכל מקרה גם בלי עונש לנותן השוחד, יש אינטרס משותף גם ללוקח וגם לנותן. ללוקח- הפחד מהעונש. לנותן- הפחד שיידעו שנתן שוחד ויפסלו את המשפט. ולכאורה חוזרת קושייתו של השופט לדוכתא.

בברכה, עידן  

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128