.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועאור החיים על מאמר חז"ל "אי "אפשי בבשר חזיר"
טל נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב
האור החיים בויקרא כ כו, מביא את מאמר חז"ל "אי אפשי בבשר חזיר וכו'".
רציתי בבקשה לשאול: ראיתי מאמר חז"ל דומה (או זהה) למאמר זה כמדומני בספרא, ושם הגירסא היא לא יאמר אדם אי אפשי בחזיר ובעריות.
האם זהו המאמר שאליו האור החיים מתכוון? (כלומר בתוספת האי אפשי בעריות?)
תודה רבה לכבוד הרב ה' ישמרהו ויחיהו

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לטל שלום
אין צורך להגיע לכך, היות והאוה"ח בפירושו מקשר את ענין הקדושה לענין המאכלות האסורות, ולא לענין העריות, וז"ל האור החיים [ויקרא פרק כ פסוק כו]:
"יתבאר על דרך אומרם ז"ל (תו"כ כאן) אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר וכו' אלא אפשי ואפשי אלא אבי שבשמים וכו', והוא אומרו והייתם לי קדושים שתהיו פרושים לי לשם מצותי ולא לצד תיעוב הדבר הנאסר, ולזה סמך מאמר זה להבדלת בהמה וחיה לרמוז למה שכתבתי, ואומרו כי קדוש אני ה' וגו' נתן טעם למצוה זו של הבדלת בהמה טמאה כי קדוש וגו' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. והענין עצמו של פרישות ישראל מן העכו"ם הוא הדבר עצמו של פרישתכם מן הבהמה טמאה. ברוך ה' אשר הבדילנו מן הטמאים מאדם עד בהמה עד עוף השמים":

Print Friendly, PDF & Email
טל נענה לפני 5 שנים

הבנתי. תודה רבה לכבוד הרב.
אבל אשאל בכל זאת, האם זהו המאמר שאור החיים מתכוון אליו? המאמר שבו כתוב אי אפשי בחזיר ובעריות?
או שמא אלו שני מאמרים שונים, ויש מאמר שבו לא גורסים ובעריות?
תודה רבה ומחילה

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות