.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועאם גם החיות אכלו מעץ הדעת – מדוע הם נותרו ללא לבוש?
רון סבג נשאל לפני שנה 1

כבוד הרב שלום

רציתי לשאול הרי אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת מיד כתוב וידעו כי עירומים הם והתלבשו.

אם כן מדוע לפי המדרש שאומר שחווה נתנה לכל החיות חוץ מעוף החול לאכול מעץ הדעת, ולכן גם על החיות נגזרה גזירת המיתה, אבל דעת לא נכנסה בהם, והראיה שהחיות נשארו בלי בגדים. מדוע???

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לרון שלום
לאדם הראשון היה דעת עוד קודם אכילתו מעה"ד, אלא שהדעת שלו הייתה להבחין בין אמת לשקר, ולא בין טוב לרע.
באכילה מ"עץ הדעת טוב ורע" [זה שמו המלא] נתחבר הרע באדם. ['דעת' מלשון חיבור. כמו וידע אדם את חוה אשתו].
קודם לכן הרע היה חיצוני לו [נחש המפתה מבחוץ], וכעת הפך להיות חלק ממנו [יצה"ר תוך האדם המפתה אותו מבפנים].
ענין הרגשת הבושה מהיות האדם ערום ובקשת הלבוש – נובע מ'הרגשת הסתירה' – שהאדם מרגיש סתירה בין מעלתו לבין ההתעסקות עם התאוות, ולכן האדם חש צורך לכסות מערומיו. [לתינוק שהוא נטול תאוות – אין גם בעיה להסתובב ערום…].
בעלי החיים חסרי דעה היו מעיקרא [גם לא דעת של בחירה והבנה בין אמת לשקר] ולכן גם לאחר האכילה לא נתווספה בהם 'דעת טוב ורע' וגם לא תחושת הבושה [לשוטה אין בושת, וכ"ש לא לבע"ח חסרי דעה לחלוטין].
בעניינים הללו הארכנו בשיעורינו בשפתי חיים –
[אמונה ובחירה ח"ב – מאמרי דרגות הבחירה – מאמר א – בחירה קודם חטא אדה"ר ואחר החטא, ומאמר ב – חטא אדה"ר ובחירתו]. 
וכן בשיעורינו על הנפש החיים.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות