.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועארץ ישראל גבוהה מכל הארצות – האמנם?
אנונימי צוות נשאל לפני 7 שנים

שלום לכבוד הרב,

כתוב בחז"ל שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, ולכן אמר משה למרגלים "עלו זה בנגב" [כך ראיתי ברש"י שם], וזה תמוה, כי גאוגרפית ללא ספק ישנן ארצות גבוהות יותר, והרים גבוהים יותר בעולם??

תודה.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום,

שתי תשובות בדבר, אחת על פי הטבע ואחת רוחנית.

א. מי אמר שהנחת היסוד למדידה המקובלת היום – היא צורת המדידה בה מדדו חז"ל? היום מקובל למדוד ביחס לגובה פני הים. לחז"ל היתה דרך אחרת למדוד.

מבאר החתם סופר [יו"ד סי' רלד] שהיות שהארץ כדורית (- דבר שהיה ידוע לחז"ל [זו"ח מדה"נ ד' ט"ו] עוד הרבה לפני קופרניקוס, כשחוקרי הטבע מן האומות סברו שהיא עומדת על שלשה פילים או צבים והיא שטוחה כצלחת…) ניתן לבחור בה כל נקודה ולהציבה בראש, והואיל והנקודה החשובה ביותר בעינינו היא ארץ ישראל, ובה בית המקדש וירושלים, אנו מציבים אותם בראש כגבוהים מכל.

ובפרט שלאור זאת "גבוה" זה ביחס למשהו חיצון. מה חיצון לכדור הארץ המהווה נקודת מבחן? ירושלים של מעלה. המקום הכי קרוב לירושלים של מעלה הנמצאת מחוץ לכדור, הוא ירושלים של מטה המכוונת כנגדה.

ב. התשובה הרוחנית – חז"ל בדבריהם טומנים עומק ופנימיות. מושגים כמו גדול / קטן אינם מתעסקים בגודל פיזי, שזה פחות מענין, אלא בתוכן הפנימי של הדבר, ובכך מתבצעת המדידה.

לדוגמא – חז"ל אומרים של מה שכתוב אצל אברהם "ויעש אברהם משתה גדול" – שגדולי עולם היסיבו בו. לחז"ל פשוט שהתורה לא באה לענין אותנו במספר המוזמנים לברית שעשה אברהם…

כמו כן כתוב "ושם אשה גדולה" וגם כאן ללא ספק אין הדבר מתייחס למידות פיזיות, אלא רוחניות.

כך גם כשחז"ל דיברו על ארץ ישראל וירושלים הגבוהים מן הכל – הם התיחסו לגבהם הרוחני ביחס לכל שאר הארצות, כפי שהתורה מעידה "ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה" – ארץ שבה ההשגחה פרטית ותמידית ומקבלת השפע ישירות מאת הבורא, ולא כשאר ארצות, המקבלות דרך שרי מעלה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות