.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאשה אבלה תוך שבעה – יכולה להשתתף בחתונת בתה?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב

האם אשה אבילה בתוך שבעה יכולה להשתתף בחתונה של אחד מילדיה?

האם מותר יהיה לה להחליף בגדים לבגדי שמחה?

האם מותר להתרחץ? להתאפר?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
4 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
כתב בילקוט יוסף:
"אשה אבלה תוך שבעת ימי אבלות שבתה נכנסת לחופה, מותר לאמה להשתתף בחופה, ואין לדחות בשביל זה את החתונה של הבת, או הבן, ויכולה האבלה להחליף את בגדיה העליונים בבגד שאינו מלוכלך וקרוע, אפילו שהיא בתוך שבעה, כדי להשתתף בחופה, ואם הבגד מכובס שעדיין לא לבשוהו, תלבשם אשה אחרת שעה אחת, ואחר כך תלבשם האשה האבלה. ומיד לאחר החופה תחזור לביתה להמשיך לישב שבעה.
וכן אם אבי החתן או הכלה נמצא בתוך שבעה ימי אבלות, יכול להשתתף בחופה בלבד, כדי שלא לגרום ח״ו לדחיית החתונה". [ילקו״י אבלות מהדורת תשס״ד סימן לח סעיף יז עמוד תקפד].
וכן פסק הגר"מ פיינשטיין באגרו"מ [ח"ב סי' קסט] ולהבהחל"ח הגר"פ קורח שליט"א, והביא ששאלו לגרי"ש אלישיב והתיר ג"כ לילך לחופה וללבוש בגד לחופה מעל בגדי האבלות, אך אסר בנעילת הסנדל, אך קודם ואחרי החופה לא התיר להיות שם.
והגר"י הלל אף הקל יותר [החיים יודוך סי' ח' עמ' כה] וכתב "ולחופת בנם, נוהגים מורי ההוראה להתיר לאב או אם אפילו תוך שבעה להשתתף בחתונה כדי שלא יתבטל שמחת החתן והכלה, ובתנאי שלא יסעדו שם [א.ה. וכן פסק בנטעי גבריאל אבלות פט"ז עמ' קלה], וישמשו את האורחים כמלצרים. ומותרים להחליף בגדיהם ומנעליהם, והאם מותרת ללבוש תכשיטין ולהתאפר מעט".
אלא שיש לדעת שהדבר לא פשוט, כיון שהגר"ע יוסף זלה"ה נשאל בענין ופסק להחמיר [שו"ת מעין אומר ח"ד עמ' קנה]: "שאלה: אשה שאביה נפטר, ובתוך ימי השבעה נערכת חתונת בנה, האם מותר לה ללכת לחתונה וללבוש הבגדים שקנתה?
תשובה: יכולה ללכת רק לחופה, ותעמוד מבחוץ [בחדר סמוך]. ולגבי מה שקנתה, אסור לה ללבוש, אפילו אם אחרת תלבש לפני כן" עכ"ל.
הרי לנו שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים, והמיקל יש לו על מי שיסמוך, בפרט במקום צער גדול לחתן ולכלה.

Print Friendly, PDF & Email
שלום נענה לפני 2 שנים

האם ניתן למצוא היתר שאבי הכלה יוכל במהלך השבעה להשתתף גם בשבת החתן שנקבעה בבית מלון באיזה אופן שהוא? יש לכלה צער גדול בהעדרו

Print Friendly, PDF & Email
שלום נענה לפני 2 שנים

האם ניתן למצוא היתר שאבי הכלה יוכל במהלך השבעה להשתתף גם בשבת החתן שנקבעה בבית מלון באיזה אופן שהוא? יש לכלה צער גדול בהעדרו

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
אפשר להתיר לאבי / אם החתן / הכלה להשתתף בשבת חתן, כיון שאין אבילות בפרהסיא בשבת, ואם ייעדרו – הרי זו אבילות בפרהסיא,
וכך דעת הילקו"י, הגר"ש עמאר ועוד [עי' משנת חיים ח"ב סימן ז'].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

18 + 10 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות