.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודגיל ההולדה בדורות הראשונים
הרב בועז שלום צוות נשאל לפני 7 שנים

שלום לרב בועז שלום שליט"א ,
רציתי לשאול שאלה על פירוש רש"י בפרשת תולדות :
 
רש"י על בראשית כ"ה פס' כ"ו ד"ה "בן ששים שנה" – "עשר שנים משנשאה עד שנעשית בת שלוש עשרה שנה וראויה להריון"
לעומת זאת, בסנהדרין דף ס"ט ע"ב מבואר שדורות הראשונים ילדו בגיל 8 ואף אולי לגיל 6 כמו שמתורץ שם לגבי בת-שבע .
 
כיצד אפשר ליישב הסתירה הנ"ל ?
תודה רבה מראש ,
רון ב.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

לרון שלום
הגמ' ביבמות סד. מקשה מכך שיצחק נשא לרבקה כשהיה בן מ', והולידה כשהיה בן ס', שמכאן שאף אם שהה אדם עם אשתו כ' שנה ולא ילדה – אין צריך לגרשה, וכיצד אתה אומר ללמוד מאברהם שלאחר עשר שנים עליו לגרשה?
התוספות [ד"ה ולילף] מקשים שלכאורה אין כאן עשרים שנה, שהרי מבת ג' עד בת י"ב אינה ראויה לילד, ואם כן אין למנות שנים אלה? ותירצו התוספות שאלה הם מדרשים חלוקים.
נמצא לפי זה שבזה קיבלתנו תשובה לשאלתך – שיש הסוברים שאשה יכולה ללדת מגיל שלש, ויש הסוברים רק מגיל שתים עשרה.
ובכל אופן גם אם נמצא דוגמא מסוימת של מישהי שילדה בגיל מוקדם – עדיין אין מכאן הכרח שזה ה"סטנדרט", אלא זה מקרה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות