השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועגלות מצרים הייתה 430 שנה?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,

כתוב בתורה ומושב בני ישראל בארץ מצרים ארבע מאות ושלשים שנה. רש"י מבאר שהחשבון הוא מזמן אברהם אבינו – מעת ברית בין הבתרים, שמאז נגזרה גזירת הגלות, ואז היה אברהם בן שבעים שנה, ומאז עד צאתם ממצרים – החשבון הוא בדיוק 430 שנה. [אברהם נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, ויציאת מצרים הייתה בשנת 2448, כך שעברו בדיוק 500 שנה מהולדתו עד יציאת מצרים, נפחית 430 שנה מברית בית הבתרים ועד יציאת מצרים – קיבלנו שהיה אברהם בן 70 שנה]. ומה שה' אמר לו ועבדום ועינו אותם 400 שנה, זה מלידת יצחק, שנולד כשהיה אברהם בן 100.

מה שאני לא מבין זה הרי ברית בין הבתרים הייתה כאן בארץ ישראל, ואברהם יצא מחרן כשהיה כבר בן 75 שנה, אז כיצד ניתן לומר שהיה בברית בין הבתרים בן 70 שנה, כשאז עוד היה בחרן??

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
אכן שאלתך מצוינת, וכיוונת לשאלת התוספות במסכת שבת [דף י:] בשם סדר עולם, כי שתי יציאות מחרן היו. בפעם הראשונה כשהיה בן שבעים, ואז הלך איתו לוט ונשבה, ואז אברהם כבש את המלכים, ומיד היתה ברית בין הבתרים.
אחר כך חזר לחרן ושהה שם חמש שנים ויצא שוב. ועל אותה יציאה אומר הכתוב: "ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן". וכן מתרץ הרמב״ן. [ועי' בית ישראל קמא פ' לך לך שמביא רמז לכך מן הכתובים].

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128