.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודגניבה בפחות משווה פרוטה – פטור בכל מצב?
ישי גורטלר נשאל לפני 2 שבועות

שלום לרב

שמעתי שאדם שגנב פחות משווה פרוטה פטור מלשלם משום שאנשים מוחלים על זה, ברצוני לדעת:
1) ואם אדם אומר בפירוש שהוא לא מוחל על זה?
2) מה הדין אם אדם גנב חצי פרוטה – יתחייב פרוטה כמו בדף היומי שלמדנו שגנב משלם כפל?

תודה רבה, נהנים מהשיעורים המרתקים!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שבועות

לישי שלום
א. דין זה שנוי במחלוקת הפוסקים, דעת המנחת חינוך [מצוה ק"ל] שלפי הטעם המובא בסנהדרין [נז.[ שהסיבה שבפחות משוה פרוטה אין השבה, משום שהנגזל מוחל, אם כן בחש"ו שאין מחילתם מחילה, או בגדול בר דעת העומד וצווח 'יאיני מוחל', או במצב שבו הנגנב לא ידע שגנבוהו, ואינו יכול למחול, בכל האופנים הללו חייבים בהשבה. עם כל זה אין הדבר מוסכם, ועי' בספר 'נתן פריו' לגר"נ גשטטנר שליט"א שהביא בזה סברא הפוכה לחייב גם בעומד וצווח, שבטלה דעתו אצל כל אדם.
מאידך הרמב"ם כתב שענין שוה פרוטה הוא מהלכה למשה מסיני, ככל שיעורי האיסורין 'שיעורין חציצין ומחיצין הללמ"ס", וממילא מחילה לא מעלה ולא מורידה. כמו"כ לרמב"ם בגזל פחות משו"פ – מתחייב מדין חצי שיעור. ולכן ישראל הגוזל פחות משו"פ אין איסור לא תגזול, אך עכ"פ אסור מה"ת מדין חצי שיעור.
ב. אם אין איסור גזילה בבפחות משו"פ פרוטה, ועל פרוטה לפחות נסובו כל איסורי התורה, ממילא ברור שבפחות מזה לא מתחייב לא קרן וכ"ש לא כפל.
ב. 
ב. 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות

שאל את הרב