.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהגרושה בהריון, מותרת להתחתן לאדם אחר?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,

ברצוני לדעת, אשה שהתגרשה מבעלה והיא בהריון מתקדם שברור שהוולד שייך לגרוש, האם יכולה להתחתן עם אדם אחר? ואם לא – מתי תוכל?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
להלכה אסור לאדם להתחתן עם אשה הרה מחבירו, בין גרושה בין אלמנה, מחשש שמא הבעל הנוכחי לא יזון את הבן כראוי.
פרק הזמן שיש להמתין הוא 24 חודשים לאחר לידת הוולד.
הוא הדין גם כן שאסור להתחתן מסיבה זו עם 'מינקת חבירו' – גרושה או אלמנה שמגדלת את בנה בטרם שלמו לו 24 חודשים.
ואין לסמוך על כך שהוולד כבר גמול – שאינו יונק או שמקבל תחליפי חלב, אלא אם כן היה הדבר עוד בחיי בעלה.

מקורות:
כתב השולחן ערוך [אבן העזר הלכות אישות סימן יג סעיף יא]:
"גזרו חכמים שלא ישא אדם ולא יקדש מעוברת חבירו, ולא מניקת חבירו, עד שיהיה לולד כ"ד חדשים דהיינו כפי מה שקובעין החדשים אחד מלא ואחד חסר (הגהות מרדכי פרק החולץ), חוץ מיום שנולד ויום שנתקדשה בו. וחדש העיבור [א.ה. רצונו לומר שנה בת י"ג חודשים, שנה מעוברת] עולה למנין כ"ד חודש. (וי"א דלכתחלה יחוש אפילו לחדש העיבור) (ת"ה סימן רי"ו).
בין שהיא אלמנה בין שהיא גרושה בין שהיא מזנה. (ויש מקילין במזנה) (הגהות מרדכי פרק החולץ בשם י"א). ויש להקל במופקרת לזנות, כדי שיהא בעלה משמרה (תשובת ר"י מינץ סימן ה').
אפילו נתנה בנה למינקת או גמלתו בתוך כ"ד חודש, לא תנשא. אפילו נשבעה המינקת או נדרה על דעת רבים שלא תחזור בה. (וי"א דאם נשבעה המינקה וכנס, לא יוציא). (הגהות מרדכי דכתובות). ואפילו אם נשבעה לאדם גדול, כמו אלו שהולכים בחצר המלך.
אבל אם מת בנה, מותרת לינשא ואין חוששין שמא תהרגהו.
וכן אם גמלתו בחיי בעלה, או שאינו חולבת לעולם, שיש לה צימוק דדים, או שפסק חלבה בחיי בעלה ושכרו לו מינקת בחיי בעלה, או שנתנה בנה למניקה שלשה חדשים קודם מיתת בעלה והיא לא הניקה כלל תוך הג' חדשים, מותרת לינשא".

תוספת לדברים:

בעקבות שאלה שנשאלתי – מאשה שרצתה להתחתן, ושאלה רבנים כמה זמן עליה להמתין, והורו לה שתוכל להתחתן בעוד ג' חודשים, הגם שידעו שהיא בהריון, ולא התייחסו כלל לדברי השו"ע הנ"ל שהם בלא חולק, הפניתי את השאלה לדיין הרה"ג רבי דוד טהרני שליט"א [מח"ס שו"ת דברי דוד ועוד] האם יש היום הלכה אחרת בבתי הדין?

והוא השיב לי ברורות שהרבנים הללו התבלבלו בין דין גרושה סתם שאמורה להמתין ג' חודשי הבחנה, לבין גרושה עם ילד, שאמורה להמתין שנתיים לאחר לידת הילד.

הרב הוסיף לי ידיעה חשובה – שהיום נוטים להקל בשעת הדחק להנשא לאחר 15 חודשים [במקום 24] כאשר הבעל החדש יחתום על מסמך בו הוא מתחייב במזונות הילד, אך פחות מ-15 חודש – בשום אופן לא.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות